Bőgel György összes bejegyzése

Tévedett?

Kategória: Nincs kategorizálva /

“Az Apple nem lesz sikeres az iPhone-nal” – nyilatkozta 2007-ben Clayton Christensen, a Harvard professzora az egyik amerikai üzleti lapnak. Nem lesz sikeres, nem tudja legyőzni a Nokiát.

A lap riporterének kérdése így hangzott: “What will disrupt Google or Apple?” A szóhasználat érthető, hiszen a professzor az úgynevezett “disruptive innovation” szakértője. Nos, Christensen szerint az iPhone nem “disruptive” (újmagyarul: diszruptív), hanem “sustaining” innováció, hiszen a piac felső végét célozzák meg vele, az a célja, hogy jobb legyen a legjobbnál, a csúcskategóriához tegyen hozzá még valamit. Ha “disruptive” lenne, akkor a piac alsó végéről rajtolna, ott keresne magának valamilyen rosszul vagy egyáltalán nem kiszolgált szegmenst, valamilyen új előnyt kínálna, amit eddig az élvonalbeli játékosok nem tartottak fontosnak, majd innen emelkedne felfelé. Ebben az értelemben az Apple szupertelefonja tényleg nem volt “disruptive”, de ez nem akadályozta meg abban, hogy szétbombázza a kor legnagyobb és legerősebb játékosát, a Nokiát.

Igaza volt a professzornak vagy ez volt élete nagy tévedése? Abban minden bizonnyal tévedett, hogy a Nokia képes megtartani vezető pozícióját a mobilok piacán. Abban viszont talán nem, hogy az iPhone nem “disruptive” technológia és termék. Tényleg nem az, ha a jelzőt úgy értelmezzük, ahogy ezt Christensen a közel húsz évvel ezelőtt megjelent klasszikus könyvében tette (The Innovator’s Dilemma). Legyünk még pontosabbak, már csak azért is, mert egy későbbi nyilatkozatában a professzor is pontosított: az iPhone nem volt “disruptive” a Nokia készülékeivel szemben, viszont az volt a PC-kkel szemben. A “sustaining” innovációk versenyszámában legyőzte a Nokiát, a “disruptive” pályán pedig már jó ideje szorongatja a PC ipart. Piaci jelekből arra következtethetünk, hogy külön asztali gépekre, klasszikus PC-kre rövidesen nem lesz szükségünk: egy jó okostelefon is megteszi, amihez a kényelmes munka érdekében egy ügyes doboz segítségével monitort és billentyűzetet kapcsolhatunk.

Mi ebből a tanulság? Egyrészt az, hogy a piaci innovációs versenyben többféle versenyszám van és nem mindegy, hogy azokat miként definiáljuk és modellezzük. Másrészt azt is meg kell jegyeznünk, hogy egyes népszerű jelzők és kifejezések (jelen esetben a “disruptive”) éppen nészerűségük miatt könnyen elveszíthetik az eredeti tartalmukat, elinflálódhatnak.

 

Hozzászólások (0)

A robot lelke

Kategória: Nincs kategorizálva /

Nemrég egy szakmai kerekasztal szervezése kapcsán elmentem az Óbudai Egyetem robotikai központjába. Egyik munkatásuk megmutatta a részleg büszkeségét, a Da Vinci sebészeti robotot. A “robot” elnevezés tulajdonképpen félrevezető. A Da Vinci nagyon okos masina, de nem autonóm, nem hoz önálló döntéseket. Tulajdonképpen finom, precíziós szerszámról van szó, amit emberi kéz irányít. Utánozza az emberi kéz mozgását, bár erre nagy távolságból is képes, vagyis orvosnak és betegnek nem kell egy teremben lennie, akár kontinensnyi távolságban is lehetnek egymástól, ha elég jó a kapcsolat ahhoz, hogy a jelek gyakorlatilag késedelem nélkül megérkezzenek az orvos kezétől a beteget operáló eszközökig.

Lesz valamikor autonóm operáló robot is? Minden bizonnyal. Tegnap olvastam egy cikket a washingtoni Smart Tissue Autonomous Robotról. Ez a gép mindeféle szenzorok segítségével felmér egy beavatkozási helyzetet, szoftverével tervet készít, majd végre is hajtja az operációt. Kezdetben még szükség volt valamennyi emberi beavatkozásra is, de a legfrissebb kísérletet már e nélkül hajtották végre vele. Ember még nem feküdt alá, kismalacokon dolgozik. Állítólag lassan, de szépen varr, szebben, mint az emberek. A malacok túlélték az operációt, köszönik, jól vannak, komplikációk nem merültek fel.

Az újságírók most azon vitáznak, számíthat-e egy ilyen robot a páciensek bizalmára. Nemrég olvastam, hogy a japánok állítólag könnyebben elfogadják a robotok segítségét, mert a vallásuk szerint a gépeknek is van lelke.

Hozzászólások (0)

Transzferárak

Kategória: Nincs kategorizálva /

A sajtó az offshore-botránytól hangos. Az adóelkerülési manőverek felszínre hozták a transzferárak kérdését is. A transzferárak népszerű, gyakran használt eszközei a különböző országokban elhelyezkedő leányvállalatok, bonyolult tulajdonosi és irányítási hálókhoz tartozó cégek könyvekben kimutatott jövedelmének átcsoportosításához. Jómagam, szervezetmodellezési kérdésekből kiindulva, a kilencvenes években foglalkoztam ezzel a témával. 1993-ban egy tanulmányt is írtam erről, ami a következő évben meg is jelent a Közgazdasági Szemlében. Most elővettem és átolvastam ezt a szöveget. Közel negyedszázaddal ezelőtt született, de ma is vállalhatónak találom, bár nyilván le kellene porolni egy kicsit és szólni kellene arról is, hogy a benne bemutatott pénzügyi-elszámolási műveletek ma sokkal korszerűbb technikai eszközökön futnak. A cikkhez felhasznált forrásokat tanulmányozva már akkor egyértelműen látható volt, milyen adóbehajtási és etikai problémákat okoz az offshore-jelenség és azon belül a transzferárak manipulálása. Az is kiderült, hogy a problémákkal a legfelső szintű döntéshozók is tisztában voltak, egyesek lépni is próbáltak a megoldás érdekében. A mai hírekből látható, hogy bár ezek a lépések nem voltak teljesen eredménytelenek, a lényeg nem változott, a probléma ma is él. Ha belegondolunk, az lenne a furcsa, ha nem így lenne. A magam részéről mindenesetre idemásolom (minimális rövidítéssel) az 1994-ben megjelent tanulmányomat, mielőtt az enyészeté lesz.

 

Vállalati belső átadási árak

1993

 

Bevezetés

A vállalati belső átadási árak problémája (angolul: transfer pricing) a korszerű vállalatvezetés egyik legizgalmasabb és legtöbbet vitatott kérdése. A szakirodalomban több mint harminc éve jelen van már, legalább száz cikket, tanulmányt írtak róla, és manapság nemigen jelenik meg olyan korszerű vezetői számviteli tankönyv, amely ne szánna a témának egy fejezetet vagy legalább néhány oldalt. Ugyanakkor szakmai körökben elismert tény, hogy a belső árak optimális meghatározásának problémáját egyelőre senki sem tudta megoldani, ráadásul az elméleti javaslatok és a gyakorlat között mély szakadék tátong: az elméleti eredmények nem szivárognak át a gyakorlatba, ez utóbbit pedig az elmélet nem tudja kellőképpen magyarázni.

A belső átadási árakkal többnyire a számviteli témájú munkák foglalkoznak; tévedés azonban azt hinni, hogy a kérdésről csak ennek a szakterületnek van mondanivalója. A belső ármeghatározás problémájában éppen az a szép, hogy több vezetési szakterület határán fekszik, több oldalról is megközelíthető. Állatorvosi lóként sajátos szemszögből hozza felszínre a vezetői számvitel számos régi problémáját. A javasolt optimalizálási modellek egy része a közgazdaságtan fogalmaival és összefüggéseivel operál, de bizonyos feltételek mellett szerepet kap itt a matematikai programozás  is. A modellek operacionalizálása, gyakorlati alkalmazása informatikai kérdéseket is felvet. Az utóbbi években különös figyelem irányult a nemzetközi vállalatok belső árképzési gyakorlatára; ez a figyelem jelentős részben az adóhatóságok érdeklődésének köszönhető. A gyakorlat magyarázatához számos szakember a viselkedéstudomány módszereit és megközelítési módját alkalmazza.

Az alábbi tanulmányban mindenekelőtt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a belső átadási árak problémájának teljes körű elemzése és megértése, és ennek következtében a gyakorlatban is alkalmazható, a gyakorlat által is elfogadott megoldási javaslatok kidolgozása elképzelhetelen a megfelelő szervezeti háttér ismerete nélkül; ezzel a kérdéssel foglalkozik az első fejezet. Megítélésünk szerint az elmélet és a gyakorlat szétválásának egyik oka éppen az, hogy ennek a kérdésnek általában csekély figyelmet szentelnek. A második fejezetben nagy vonalakban megkíséreljük bemutatni azokat a fontosabb modelleket, amelyekkel az elmúlt két-három évtizedben az elmélet jelentkezett. A harmadik fejezetet az elmélet és a vállalati gyakorlat szembesítésének szánjuk. A negyedik rész a kérdéskör nemzetközi vonatkozásaival foglalkozik, különös tekintettel az adózás kérdésére.

Az ötödik fejezet egyfajta felhívás a nemzetközi tapasztalatok tanulmányozására, hazai kutatási programok megindítására. Megítélésünk szerint a vállalati belső átadási árak problémaköre egyelőre a nemzetközi szintéren is tele van kérdőjelekkel, a hazai elemzések és vizsgálatok pedig még gyermekcipőben sem járnak, miközben egyre több vállalat néz szembe is a belső átadások problémájával. A problémakör hazai aktualitását egyfelől ez a technikai, módszertani lemaradás igazolja, másfelől az, hogy a hazai színtéren megjelenő nemzetközi vállalatok belső árképzési gyakorlata számos meglepetéssel szolgálhat, ha nem vagyunk felkészülve a problémák felismerésére és kezelésére.

Az irodalmi hivatkozásoknál a korlátozott terjedelem és a szerteágazó összefüggésrendszer miatt nem törekedtünk teljességre, az egyes irányzatoknak csupán néhány képviselőjét szerepeltetjük. Az érdeklődőknek elsősorban Hirshleifer (1956, 1957.) elméleti alapozó munkáinak (a decentralizált vállalati rendszerek belső mikroökonómiájának elméleti megalapozása), Kaplan (1982, 1989.) és Dearden (1988.) gazdag példaanyagának (a belső árak a számvitelben és a vezetői döntésekben)  valamint Tomkins (1973, 1990, 1991.) elemzéseinek (árképzési modellek) megismerését ajánljuk.

  1. A szervezeti háttér

Belső átadási árak alkalmazására olyan vállalatoknál van szükség, amelyek a szervezetüket több nagyfokú önállósággal rendelkező, nyereségközpontként tevékenykedő részlegre bontják, és ezek között az egységek között termékátadási, szolgáltatási kapcsolatok vannak. A belső átadási ár az az ár, amelyen ezeket a tranzakciókat elszámolják: bevételt jelent az “eladó” és kiadást a “vevő” számára. A belső ár látszólag érintetlenül hagyja a vállalat mint egész nyereségét, a valóságban azonban nem így áll a helyzet: az árak számos olyan vállalati döntést befolyásolnak, amelyek az utóbbira közvetlen hatást gyakorolnak.

Az elemzés szempontjából a “vevői” illetve “eladói” szerepben megjelenő, fentebb említett részlegek alábbi változatait célszerű megkülönböztetni:

a/ Egy-egy vállalati üzletágat képviselő “klasszikus” nyereségközpontok, divíziók. A fejlett országokban a diverzifikált nagyvállalatok körében a divízionális irányítási rendszerek rendkívül elterjedtek. (Lásd erről például Dobák ((1988.)) vagy Bőgel ((1993.))

b/ A vállalaton belül szolgáltató jellegű feladatokat (pl. karbantartás, informatika) ellátó részlegek, amelyek “eladókként” állnak szemben a divíziókkal.

c/ Olyan vállalatok, amelyek fölött egy másik vállalat döntő befolyást gyakorol, illetve amelyek egy közös irányítás alatt álló vállalatcsoporthoz (holdinghoz) kapcsolódnak.

d/ Az utóbbiaknál érdemes külön tárgyalni azt az esetet, amikor egy nemzetközi vállalatcsoportról van szó, amelynek tagjai különböző országokban vannak bejegyezve.

A legegyszerűbb helyzetben a játszmának három szereplője van: egy vevő illetve egy eladó a fenti négy változat valamelyikéből, valamint a köpont, amely egy divízionális vállalat vagy egy holding központja egyaránt lehet. A központ decentralizál: a vevőt és az eladót felelőssé teszi a nyereségükért, miközben felruházza őket mindazokkal a funkciókkal és hatáskörökkel, amellyel a nyereségüket döntő mértékben befolyásolni tudják. A központnak döntést kell hoznia arról, hogy a belső átadások  – amelyekről feltételezzük, hogy jelentős nagyságúak –   elszámolása hogyan, milyen árak alkalmazásával történjen: mi legyen az ár és ki határozza meg. Az így vázolt szervezeti rendszerben ez a döntés a következő tényezők mérlegelését teszi szükségessé:

a/ A rendelkezésre álló  – a piac vagy a belső számvitel által kínált –  ártípusok. A leggyakoribb változatok a következők: a külső piaci ár (ha az átadásra kerülő árunak van külső piaca), a költség+nyereség szerkezetű árak különböző alváltozatai valamint a felek egyezkedésével meghatározott árak (angolul: negotiated prices). A később ismertetendő modellekben a kűlső piac léte vagy nemléte igen fontos szempont.

b/ A decentralizáció mértéke. A nagyvállalatok decentralizációjának két fontos okát kell itt megemlítenünk: a hatáskörök leadása egyrészt fontos motiváló tényező, másrészt egy megfelelően decentralizált rendszerben a döntések ott születhetnek meg, ahol a szükséges információk rendelkezésre állnak. A belső termékátadásokhoz kapcsolódó döntéseket (ilyen mindenekelőtt a szállító illetve a vevő kiválasztása valamint az árak meghatározása) a központ megtarthatja magának vagy decentralizálhatja. A decentralizálás elősegíti a nyereségközpontok differenciálódását: strukturális alkalmazkodását sajátos körülményeikhez. A differenciálódás szoros kapcsolatban áll a szervezetelmélet másik alapfogalmával, az integrációval.

c/ Az integráció erőssége és módja. Az integráció a decentralizált, differenciálódott egységek működésének összehangolását jelenti: fontosságára szervezeti szempontból egyebek között Lawrence és Lorsch (1969.) kutatásai, stratégiai szempontból Porter (1985.) munkái hívják fel a figyelmet. Az előbbi kutatópáros vizsgálatai kimutatták, hogy a differenciálódás és az integráció nem ellentétei egymásnak: az előbbi erősödése nem a kívánt integráció mértékére, hanem a technikájára hat; a belső árak alkalmazása más integrációs mechanizmusokat (így például az utasításokat vagy a folyamatszabályozást) helyettesíthet. Porter arra hívja fel a figyelmet, hogy az üzletágak egyre szorosabb összekapcsolása a diverzifikált nagyvállalatok körében általános tendencia: az integráltság, az anyagi és szellemi források megosztása előnyt jelent a versenyben.. Egy decentralizált nagyvállalaton belül a belső átadási árak ugyanolyan integráló, orientáló szerepet játszhatnak, mint a külső piacon: segítségükkel a központ befolyást gyakorolhat az egyes nyereségközpontok kooperációs gyakorlatára, a vállalati érdekegyeztetési folyamatokra, a kapacitások kihasználására.

d/ Az eredménymérés rendszere. A belső átadási árak illetve az árképzés módjának megváltoztatásával a központ számottevő mértékben átalakíthatja az egyes nyereségközpontok gazdasági eredményeit. Az eredménymérés általában többlépcsős: az egyes költségek és bevételek (köztük a termékátadásoké) különböző szinteken, különböző mutatókban jelennek meg. Ezeket a mutatókat többféle döntés meghozatalára használják, amelyek közül itt kettőt kell kiemelnünk:a tőkeallokációs és a jutalmazási döntéseket. A vállalati tőke szétosztásánál az egyes nyereségközpontok eredménymutatói fontos szerepet játszhatnak: ezt a szempontot érvényesítve a központnak arra kell törekednie, hogy az eredménymutatók minél pontosabban mutassák a befektetések megtérülését, az üzletágak jövedelmezőségét, és kellő információt szolgáltassanak a csináljuk-vesszük döntések meghozatalához. Ha az eredménymutatókat a jutalmazásnál használják, akkor jogos elvárás, hogy azok megfelelően tükrözzék a részlegek teljesítményét. A nyereségközpontokat működtető vállalatok többsége a részlegvezetők ösztönzését a fentebb említett eredménymutatókhoz (többnyire a nyereség, a tőkemegtérülés vagy a reziduális jövedelem mutatóihoz) kapcsolja. A belső árakhoz illetve az árképzés módjához így közvetlen személyes érdekek tapadnak, az érintettek szempontjából egy ár  lehet “fair” és “nem fair”.

e/ A vevők és az eladók hatalmi helyzete, alkupozíciója. Egy decentralizált vállalat belső piacán ugyanolyan hatalmi, befolyásolási viszonyok alakulhatnak ki, mint a külső piacon. Ennek következtében az ártárgyalásokon az érintett részlegek alkupozíciója eltérő lehet. Az alku a decentralizált, nyereségközpontos rendszerek irányításának fontos eleme, hiszen a a belső eladók és vevők hatásköri szempontból egyenrangú partnerekként állnak egymással szemben, de a partneri viszony megjelenik a vállalati központ és a nyereségközpontok kapcsolatában is. A “jogi” szempontból vett partnerség azonban nem jelent feltétlenül tényleges egyenlőséget, hiszen az érintettek különböző legitim és illegitim hatalmi bázisokkal rendelkezhetnek. Ha a központ úgy dönt, hogy nem ír elő valamilyen kötelező belső árképzési módot, hanem az árak alakítását a nyereségközpontokra bízza (megyegyezéses ár), akkor kifejezetten az alkumechanizmusra épít.

f/ A tulajdonosok érdekei, adózási szempontok. Ha a nyereségközpontok önálló vállalatok formájában jelennek meg, akkor a belső árak segítségével a nyereségük átcsoportosítható. Innentől kezdve a belső ár megszűnik vállalati belügy lenni, hiszen a következmények közvetlenül érinthetik a tulajdonosok és az adóhivatal érdekeit. A kérdés nemzetközi vonatkozásaival külön fejezetben foglalkozunk.

g/ Megvalósíthatóság. A szakirodalomban szereplő modellek operacionalizálhatóságával kapcsolatban két szempontott kell megemlítenünk: az alkalmazás információigényét és költségeit. Olyan árképzési módszer, amelyhez az adott helyen és időpontban nem lehet biztosítani a szükséges információkat, vagy amelynek a költségei meghaladják a várható hasznot, nyilván nem jöhet szóba. Az operacionalizálhatóságnak, a megvalósíthatóságnak sokkal nagyobb szerepe van, mint ahogy azt az ember az elmélet ismeretében gondolná.

h/ A korlátozott racionalitás. Fentebb számos olyan szervezeti-irányítási szempontot és célt soroltunk fel, amelyek igen gyakran ellentmondásba kerülhetnek egymással. A célok sokfélesége és ellentmondásos volta, az információk bizonytalansága  korlátozza az optimalizálás lehetőségét. Ha nincs optimalizálás, akkor a belső ár a  szabályozó kar szerepét játszhatja: ha a rendszer valahol kilép az elfogadható helyzetek köréből (például túl sok kihasználatlan kapacitás keletkezik, a nyereségközpontok nem vállalnak fel a vállalat szempontjából nyereséges munkákat, káros feszültségek keletkeznek az érdekeltségi redszerben), akkor lehetséges, hogy a kívánt pályára való visszaállítást a belső árak vagy az árképzési mechanizmus átalakításával érik el.

A fenti felsorolásból az is látható, hogy a belső árképzés nem  egy “zéróösszegű játék”, amelynek keretében számviteli dokumentumokon ide-oda tologatnak egy adott összegű vállalati nyereséget. Az árak segítségével tőkeallokációs döntéseket hoznak, embereket motiválnak, részlegek közötti kapcsolatokat erősítenek, adót takarítanak meg, mindezekkel közvetlen hatást gyakorolva a vállalat mint egész eredményére.

Megítélésünk szerint a  belső árakkal kapcsolatos modelleknek a fenti szervezeti tényezőket is figyelembe kell venniük, és a gyakorlat magyarázatánál sem lehet fölöttük elsiklani.

  1. Modellek és módszerek

Belső árképzési módszerekkel, modellekkel tankönyvekben és elméleti folyóiratokban egyaránt talákozhatunk. Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy az előbbiek többnyire leegyszerüsítik a kérdést, felsorolva a fontosabb ártípusokat, megadva néhány szempontot az alkalmazásukhoz pár példa kíséretében (amelyek egy részéről némi vizsgálódás után kiderül, hogy sokkal bonyolultabbak, mint amilyennek az első pillanatban látszanak). A másik végletet azok az elméleti cikkek jelentik, amelyek a kérdést teljességgel a matematikai közgazdaságtan apparátusával közelítik meg, legfeljebb csak jelzésszerűen emlékezve meg az előző fejezetben említett szervezeti tényezőkről és a vállalati számvitel realitásairól.

Ebben a fejezetben  – a teljesség igénye nélkül –  rövid áttekintést adunk a belső átadási árakkal kapcsolatos fontosabb modellekről, irányzatokról.

a/ Matematikai közgazdaságtani megközelítés. Ennek az irányzatnak az a kiindulópontja, hogy ha egy vállalat a külső piac mintájára belső piacot hoz létre, akkor az utóbbi ugyanolyan fogalmakkal (kereslet, kínálat, egyensúly, határköltség stb.) elemezhető, mint az előbbi. A javasolt receptek különböző alaphelyzetekre vonatkoznak. Az elemzések kiinduló kérdése így szól: milyen belső átadási árral (árképzési móddal) lehet elérni, hogy a vállalat mint egész nyeresége maximális legyen?

Egy lehetséges alaphelyzet az, amikor az átadásra kerülő árunak (alkatrésznek, félkész terméknek, szolgáltatásnak) van külső piaca, onnan korlátlanul beszerezhető és azon “valódi” piaci versenyáron értékesíthető. A közgazdaságtan tanítása szerint a vállalat nyeresége akkor maximális, ha a kibocsátást addig folytatja, amíg a határköltségek és a határbevételek egyenlővé nem válnak. Olyan belső árat kell tehát találni, amely arra készteti az érintett vállalati részlegeket, hogy saját termelésüket  – és ezáltal a belső átadások volumenét –  ehhez az optimumhoz igazítsák. Ez nem más, mint az átdott termék külső piaci ára. Ha a nyereségközpontok a beszerzési és értékesítési döntéseiket önállóan hozhatják meg, akkor automatikusan a küső árhoz fognak igazodni, a belső és a külső piac határai elmosódnak.
A matematikai bizonyítástól eltekintve első pillantásra ez az elgondolás a gyakorlat embere számára is elfogadhatónak tűnik: ha egy divízió nem bírja a versenyt a külső szállítókkal, ha nem tud azoknál olcsóbban termelni, akkor nincs értelme fenntartani, és hasonlóképpen: ha egy félkész termékkel a külső piacon elérhető nyereséghez a végterméket előállító részleg nem tud további hasznot hozzátenni, akkor a továbbfeldolgozás felesleges művelet.

Más a helyzet akkor, ha az átadott terméknek nincs számottevő külső forgalma és versenyára. A közgazdasági elemzés következtetése ebben az esetben az, hogy a termék határköltségét kell átadási árként használni az optimális kibocsátási volumen szintjén.

Itt ugyanazt mondhatjuk, mint az előző esetben: a megoldásban matematikai bizonyítás nélkül is felfedezhető a racionalitás. Ha az ár eltér a határköltségtől, a végterméket kibocsátó nyereségközpont határköltsége és a vállalati határköltség nem esik egybe, a vállalat érdekeivel ellentétes értékesítési és termelési döntések születhetnek meg.

A fenti esetekben feltételeztük, hogy vállalati kapacitáskorlátok nincsenek: a termelés szabadon felfuthat az optimumig. Most feloldjuk ezt a feltételezést. Az elmélet válasza erre a kihívásra rendszerint az, hogy ekkor a felhasznált erőforrások “elmaradt hasznát” (opportunity cost) célszerű átadási árként használni. A bizonyítás módszertani hátterét a matematikai programozás adja: az optimalizálási feladat egyszerűbb esetben lineáris programozási modellként írható le, amelyből az árnyékárak kalkulálhatók.

A “hétköznapi” racionalitás itt is megtalálható. Egy félkésztermék kibocsátó nyereségközpont jogosan érvelhet a következőképpen: “Nekem ezért a termékért jelenleg a külső piaci árat számolják el bevételként, ami 5 forint. Kapacitásaim azonban végesek: ha ezt a terméket állítom elő, akkor lemondok egy másik termeléséről, amiért 6  forintot kaphatnék: az egy forintnyi különbség nekem is veszteség meg a vállalatnak is.”

A matematikai közgazdaságtani megközelítés alapműveinek Hirshleifer (1956, 1957.) két cikke tekinthető: ezek a korszerű mikroökonómia fogalmaival és modelljeivel operálnak. A fenti modellek számos más munkában is megjelennek különböző változatokban, eltérő feltételezésekkel élve a kölönböző bevételi- és költségfüggvények alakjáról, a profitcentrumok autonómiájának mértékéről és szervezeti értékéről, a vezetői döntések tartalmáról és számviteli támogatásáról (lásd pl. Kaplan ((1982)), Ronen-McKinney ((1970)), Bierman-Dyckman ((1976)).

b/ Viselkedéstudományi megközelítés. Ez az irányzat a tanulmányok számát és a kidolgozott javaslatok tudományos eleganciáját tekintve valamivel halványabb az előzőnél. A lényege az ármeghatározás tárgyalásként, alkuként (angolul: bargaining) való felfogása. Az alkuban a fentebb említett részlegek vesznek részt: a vevő, az eladó és a központ. Mindegyikük meghatározott hátteret, célokat, érdekekekt képvisel, és igyekszik ezeknek megfelelő taktikát alkalmazni.

A matematikai közgazdasági irányzat képviselőit maga az optimális belső ár érdekli; a viselkedéstudományi vonulat képviselői az ármeghatározás folyamatára koncentrálnak. A tárgyalás, az alku akár ugyanolyan eredményeket is hozhat, mint egy matematikai modell, de nem ez a lényeg: a folyamat során érdekek ütköznek, különböző szempontok, információk kerülhetnek felszínre, és ez végső soron  – megfelelő konfliktuskezelő mechanizmusok megléte esetén –  kifejezetten kedvező lehet a vállalat számára. A kialakult ár vagy elfogadott árképzési eljárás kompromisszumot tükröz: az egyensúly nem matematikai értelemben vett egyensúly, hanem azt jelzi, hogy a megállapodást a felek fair play szabályai alapján elfogadták.

A belső árak problémájának viselkedéstudományi megközelítése megjelenik Cyert és March (1963.) egyik  – ma már klasszikusnak számító –  munkájában. Watson és Baumler (1975.) az ártárgylások szervezeti integráló szerepét emelik ki. Tomkins (1990.)  – egyebek között a vállalati élet realitásaira hivatkozva –  vegyes megoldást javasol: matematikai analízis alkalmazása egy bizonyos pontig, majd a terep átengedése a tárgyalásos megoldásnak.

c/ Szituációelméleti megközelítés. A szituációelmélet (kontingencia elmélet) kifejezést a szervezetelmélet szótárából vettük át. E szerint a vállalati szervezeti struktúrát az adott szituációhoz kell igazítani; általános szervezési receptek nincsenek, különboző környezeti feltételek, vezetési helyzetek vannak, amelyekhez folyamatosan alkalmazkodni kell. Ugyanez a gondolatmenet a vállalati belső átadási árakra is vonatkoztatható. Két kérdésre kell választ adni: 1./ hogyan lehet leírni és tipizálni az egyes szituációkat, és 2./ milyen megoldások javasolhatók az egyes helyzetekben.

A szituációelméleti megközelítésre az egyik legjobb példát Eccles (1983.)  kutatási eredményei szolgáltatják. Ő a szituációt két fő változóval jellemzi: 1./ a vállalat diverzifikáltságával és 2. a vertikális integráció mértékével. A változók segítségével négy alaphelyzetet különböztet meg, és empirikus kutatási eredmények alapján mutat rá az ezekben alkalmazott vezetési, szervezési és belső árképzési módszerek különbözőségére. Emmanuel (1976.) az árképzés módja és az átadott termékek szabványos vagy nem szabványos volta között keresett kapcsolatot.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a vonatkozó szituációelméleti modellek kevés kivétellel sokkal kevésbé kidolgozottak és meggyőzőek, mint a matematikai közgazdasági eljárások, a megítélésüket pedig az is nehezíti, hogy az alátámasztásukat szolgáló empírikus adatok gyakran ellentmondanak egymásnak.

  1. Szakadék az elmélet és a gyakorlat között

“A tudósok kutatásaiból a gyakorló vezetők mindeddig vajmi keveset hasznosítottak”  – írtja a már idézett cikkében Eccles (1983, 15O. o.), miután interjúkat bonyolított le a kérdésről mintegy másfél száz vállalati vezetővel. A megállapításával nem áll egyedül. A belső átadási árak gyakorlati alkalmazásáról nagyon kevés empírikus, statisztikailag értékelhető adatunk van, de ezek kétségtelenül Eccles megállapítását látszanak igazolni.

1978-ban Umapathy és Srinivasan 291 legalább két profitcentrummal rendelkező amerikai vállalatot vizsgált meg (forrás: Kaplan, 1982., 499. o.). A vállalatok 85 százalékánál azt tapasztalták, hogy árumozgás van a nyereségközpontok (divíziók) között, és ezek nagysága rendszerint az értékesítés 5-8 százalékát teszi ki; mindezek arra utalnak, hogy a belső átadások kérdése nagyon is élő, gyakorlati probléma. Az adatokból úgy tűnik, hogy a vállalatok inkább a fair (megtéríteni a költségeket, megosztozni a hasznon, megmérettetni a piacon), és nem a matematikai közgazdasági elmélet által optimálisnak tartott árakhoz vonzódtak.

Borkowski (1988.) egy mintavételes felmérés alapján azt találta, hogy a megvizsgált vállalatok 41 százaléka a teljes önköltséget használja belső átadási árként , és többségük akkor sem változtatna ezen a gyakorlaton, ha megtehetné. Kaplan és Atkinson (1989.) megállapításai ezzel egybevágnak. Tomkins 1973-ban azt jelezte, hogy a külső piachoz igazodó belső átadási árakat azok a vállalatok használják, amelyek éles versenyhelyzetben dolgoznak (a félkésztermék külső piaca ideális), a többiek megállnak az önköltségnél vagy annak valamilyen pótlékolt változatánál (Tomkins, 1973. 8. fej.).

Nyilvánvaló tehát, hogy az elmélet és a gyakorlat között szakadék tátong.  Ennek a következő okai lehetnek:

a/ Az elmélet megosztottsága.  A második fejezetben több irányzatot mutattunk be. Leegyszerüsítve a kérdést azt mondhatjuk, hogy az elméleti szakemberek vagy a matematikai közgazdaságtan, vagy az ember és a vezetés oldaláról közelítik meg a belső átadások problémáját. A két vonal párhuzamosan fut egymás mellett, kevés tudomást véve egymásról. Alig találkozunk olyan munkával, amely a vonatkozó döntéseket a matematika módszereivel és pontosságával elemezné, de beágyazná ezeket a szervezetek eleven valóságába. A gyakorlat emberének viszont soktényezős és bonyolult szervezeti és vezetési szituációkban kell döntéseket hoznia, számára tehát ez az elhatárolódás nem létezik.

b/ “Kemény” és “puha” tényezők. A fenti irányzatok közötti eltávolodás egyik oka valószínüleg az, hogy a matematikai modellek kidolgozói az egyenleteikhez direkt módon számszerűsíthető változókat keresnek. Ha például egy erőforráskorlátos programozási modellben az átadási ár eltér az elmaradt haszontól, a célfüggvényben szereplő vállalati nyereség csökkenni kezd. A modellbe nem illik bele egy olyan tényező, mint mondjuk egy vezető motiváltsága: növeli-e az önállóság érzete (amibe esetünkben beletartozhat az átadási árak önálló meghatározása) a teljesítményeket, és ez a növelmény nagyobb-e mint a matematikai optimumtól való eltávolodás következtében fellépő veszteség?

De vegyünk egy másik példát. Külső versenypiac hiánya esetén az elmélet a határköltség használatát javasolja: ez eredményezi a matematikai optimumot. Határköltségen történő átadás esetén viszont az átadó divíziónak jóformán csak a változó költségei térülnek meg: a nyereség elosztása nem fair, és a központ sem kap elfogadhatóan pontos képet az egyes részlegek nyereségtermelő képességéről. A kérdés ezután megint az, hogy mi a nagyobb: a matematikai modell által kínált nyereségnövekmény, vagy a  “nem fair”  eredménymérésből származó konfliktusok, emberi problémák, torzult információk okozta veszteség. Erre a problémára egyébként többen felfigyeltek, és van, aki kettős elszámolási rendszert javasol megoldásként: az átadások a határköltségen történjenek, az átadó veszteségét pedig bizonyos időszakonként meghatározott összeggel kompenzálják. Nincs jele annak, hogy ez az ötlet a gyakorlatban jelentős sikert aratott volna.

c/ A modellek információigénye. A nagyobb vállalatok decentralizált, nyereségközpontos irányítási rendszereket egyebek között azért alakítanak ki, mert látják, hogy az operatív ügyeket megfelelő információk híján nem lehet egy központból irányítani. Ugyanakkor a matematikai közgazdaságtani modellek egy része azzal a feltételezéssel él, hogy az optimalizáláshoz (a jelen esetben az átadási árak optimalizálásához) szükséges információk torzítatlanul és időben rendelkezésre állnak, ha úgy tetszik egy számítógépbe betáplálhatók. Fel kell tennünk a kérdést: ha a központ tudja, hogy az optimumpontok hol helyezkednek el, akkor miért decentralizál? Miért nem közli utasítás formájában az érintett divíziókkal, hogy ebből vagy abból az alkatrészből ennyit kell átadni és átvenni, miért próbálja meg közvetett módon, az átadási árakkal orientálva a megfelelő irányba mozdítani az érintett részlegeket?

A belső árak meghatározásához a legfontosabb információkat a külső piac mellett a vállalati számvitel szolgáltatja. Ezek az információk többnyire nem pontosan azok, mint amelyekre a matematikai modelleknek szükségük lenne. A példa kedvéért: a kimutatásokban általában az átlagos költség jelenik meg, és nem a határköltség. A számvitelben használt változó költség nem azonos a határköltséggel: a rendszerint általános költségként elszámolt tételek számottevő része érzékeny a volumenre; ráadásul számos szakértő mutatott rá a közelmúltban arra, hogy az állandó és a változó költségek elhatárolásának módszerei rászolgálnának egy alapos reformra: lásd például Cooper és Kaplan (1988./a) kritikáját az alkalmazott módszerekre vonatkozóan, és javaslatukat (1988./b) a tevékenység alapú költségelszámolás (activity based costing) elterjesztésére. Az optimalizálási modellek a norma szerinti költségek alkalmazását kívánnák, hiszen a tényleges költségek mindenféle torzításokat tartalmazhatnak, normázásra viszont nincs minden tevékenységnél lehetőség, esetleg az eremény nem éri meg a fáradságot vagy nehéz áttörni a tényleges költségigény eltitkolásához kapcsolódó egyéni és csoportérdekeket.

A számvitel szempontjából az átadások önköltségen történő elszámolása  nyilván egyszerűbb és “objektívebb” megoldás, mint mondjuk egy állandóan ingadozó, nehezen megfogható piaci ár alkalmazása. A külső piaci ár belső átadási árként történő gyakorlati felhasználása csak első pillantásra tűnik egyszerű feladatnak. Nagyon sok terméknek ugyanis nincs egységes piaci ára: az árak függenek a megrendelt mennyiségtől, a garancia feltételektől, a kiegészítő szolgáltatásoktól, a szállítási körülményektől stb., ráadásul le kell hámozni róluk a külső eladás költségeit. Az utóbbi tétel (reklám, csomagolás, dokumentáció, ügynöki munka stb.) igen jelentős lehet. Ha külső értékesítés nincs, akkor a nagyságát becsülni kell, következésképpen az elszámoló ár könnyen vita tárgyává válhat.

d/ Stratégiai megfontolások. Az elmúlt két évtizedben a fejlett országokban figyelemre méltóan megváltozott a vállalatok diverzifikációs stratégiája. A hetvenes években a legkülönbözőbb, egymástól távol eső üzletágak felvásárlása volt divatban, a több lábon állás jelszavát hangoztatva. A nyolcvanas években viszont az integráció került az előtérbe: az üzletágak összehangolásának, a vállalati erősségek  és a rendelkezésre álló erőforrások megosztásának képessége fontos versenyelőnnyé vált. Ebben az esetben viszont a vállalat nem fogható fel egymással vetélkedő, egymást külső ügyfélként versenyeztető üzletágak halmazaként; ez a stratégiai váltás minden bizonnyal befolyásolja a belső piacok kialakításának módját is.

e/ A döntések torzulásának lehetősége. A gyakorlatban alkalmazott belső átadási áraknak egyebek között a racionális döntéshozatalt kell szolgálniuk. A vállalat mit egész számára csak a külső értékesítésnél képződik nyereség: a belső szállító profitja enélkül csak papíron létezik. A figyelem tehát a végső kibocsátóra irányul. Ha ez az egység valamilyen megrendelést kap, ki kell számítania, hogy a teljesítése jövedelmező-e. Ezt úgy teheti meg, hogy a pótlólagos bevételt összeveti a pótlólagos költségekkel. Ez a számítás a vállalat mint egész szempontjából is elvégezhető, és a vállalati optimumnak összhangban kell lennie a végtermék-kibocsátó nyereségközpont optimumával. Ha a belső átadás teljes önköltségen vagy az azt meghaladó piaci áron történik  – ami az adott esetben fair megoldás lehet -, akkor az átadó divízió fix költségei az átvevőnél változó költségekként jelentkeznek, következésképpen az utóbbi nem fogad el olyan megrendeléseket, amelyek egyébként az egész vállalat szempontjából kedvezőek lennének. Ez az érv a szűkített önköltség alkalmazása mellett szól, ekkor viszont az átadó számláin nem jelenik meg nyereség, sőt még az állandó költségei sem térülnek meg. A megoldás  – a fentebb már említett –  a kettős elszámolás lehetne: elismerni a belső eladónak a piaci árat, de szűkített önköltségen szerepeltetni az árut a vevőnél. Ebben az esetben a számviteli adatok nyereséghalmozódást mutatnak, amit megfelelő módon és időpontokban ki kell azokból szűrni.

A fentiekből látható, hogy egy vállalatvezetőnek a belső árrendszer kialakítását célzó döntési feladata igen sokféle, egymással gyakran ellentétben álló, nehezen összemérhető, csak részleteiben matematizálható elemekből álló, mindig egy adott szervezeti-irányítási közegben megoldandó probléma.

A helyzetet tovább bonyolíthatja az, ha a nyereségközpontok leányvállalatok formájában jelennek meg: az eladó és a vevő vállalatok, amelyek egy fölöttük egyértelmű ellenőrzést gyakorló, szintén vállalatként működő központhoz (holdinghoz) kapcsolódnak. Irányítási szempontból egy holding csoport lényegesen centralizáltab lehet, mint egy divízionális rendszert alkalmazó vállalat, szervezési szempontból tehát az előbbiek esetében is nyugodtan beszélhetünk “belső átadásokról”: a központnak megvan a lehetősége arra, hogy ezeket ugyanúgy szabályozza, mintha közönséges nyereségközpontok lennének. Arról, hogy az “egyértelmű ellenőrzés” mekkora tulajdoni hányadnál kezdődik, szerte a világban élénk viták folynak; köztudott ugyanis, hogy pusztán a százalékokból nem lehet pontos képet kapni. A problémát felismerve a számvitel bizonyos hányadot meghaladó tulajdonosi érdekeltség esetén konszolidált mérleg készítését írja elő, a csoportot úgy kezelve, mintha egységes vállalat lenne; szervezési-irányítási szempontból ahhoz, hogy egy tisztán piaci ügyletből “belső átadás” váljon, gyakran nincs szükség az előírások szerinti többségre.

Fentebb már rámutattunk arra, hogy a belső árképzési rend meghatározása nem zéróösszegű játék, amelyben egy adott nagyságú vállalati nyereséget tologatnak ide-oda a nyereségközpontok között. Méginkább így áll a helyzet leányvállalatok esetén, hiszen a nyereség átcsoportosításának pénzügyi vonzatai vannak, amelyek közül kettőt mindenképpen itt is meg kell említenünk: a/ a nyereség átrendezése megváltoztathatja a csoport adóterheit, b/ ezzel a technikával a tulajdonosok jövedelme (osztaléka) is átalakítható, ami egyebek között a kisebbségi tulajdonosok érdekvédelmének problémáját is felveti. Itt nem kívánunk mindezekkel foglalkozni, viszont egy külön fejezetet szánunk a belső árképzés nemzetközi vonatkozásainak.

  1. Belső árképzés a nemzetközi kereskedelemben

A fejlett piacgazdaságban gyakori eset az, hogy az átadásban részt vevő (vevő és eladó) divíziók vagy leányvállalatok nem ugyanabban az országban vannak. Nem szabad megfeledkezni ugyanis arról, hogy az olyan országok esetében, mint például Anglia vagy az Egyesült Államok, a külkereskedelmi forgalom igen nagy hányadát a vállalaton belüli átadások adják. Ez a szám például Anglia esetében 1978-ban 3O% volt (United Nations, 1978.), és valószinű, hogy az azóta eltelt időszakban tovább növekedett.

Azokban az országokban, amelyekben az egyes divíziók elhelyezkednek, eltérő lehet a nyereségadó nagysága. Ha a vevő divízió országában az adó kisebb, akkor a vállalat érdekei (egyéb feltételektől eltekintve) azt kívánják, hogy a nyereséget ott mutassa ki; ehhez alacsony átadási árat kell alkalmaznia. Az adótartozások minimalizálása azonban csak az egyik motívum az árak meghatározásánál. Szóba jöhetnek ugyanis további megfontolások is, így például a nyereség mobilizálhatósága, a vámok nagysága, az érintett valuták stabilitása, konvertibilitása, az egyes leányvállalatok piaci helyzete és stratégiája: mindezek országonként eltérőek lehetnek. A nemzetközi vállalatoknak az sem mindegy, hogy a készleteiket melyik országban és milyen pénznemben tartják nyílván; a nyilvántartás nem feltétlenül ugyanott történik, ahol az árut ténylegesen raktározzák.

A nyereség országok közötti átcsoportosítása előbb-utóbb magára vonja  az adóhivatalok figyelmét. Az adózási problémák megoldásához a mintát az Egyesült Államok előírásai szolgáltatják (U.S. Treasury, 1988.), a többi fejlett ország gyakorlata többnyire ehhez igazodik.  A szabályok lényege az, hogy alkotóik előnyben részesítik az olyan átadási árakat, amelyek a külső piaci árakra épülnek. Ebben az esetben ugyanis a vállalatvezetők és az adóhivatalok érdekei szerencsésen találkozhatnak egymással. Külső piac viszont gyakran nem létezik, vagy ha van, a mintául szolgáló ár meghatározása rendszerint akkor sem egyértelmű. Nagyon nehéz megmondani, hogy a fenti előírások mennyire hatékonyak. Az angol The Economist 198O-ban (október 11.) azt jelezte, hogy 18 ilyen per került a bíróságok elé, és ebből csak négyet  vesztett el az adóhivatal. Ezeket a számokat lehet úgy is értelmezni, hogy az adóhivatal szemlátomást nyeregben van, de az sem kizárt, hogy rengeteg manipuláció történt, a hivatal viszont csak ezt a jó tucatnyi esetet vette észre, vagy csak ennyit volt képes megfelelő bizonyító anyagokkal bíróság elé vinni. Elképzelhető, hogy mi a helyzet a fejlett adórendszerrel és adókultúrával nem rendelkező országok esetében.

Így aztán a nemzetközi termékátadások árazásának problémaköre homályos terület marad, lehetőséget adva a legkülönfélébb manipulációkra. Fentebb szóltunk arról, hogy az adóügyi szabályozáshoz a példát sokak számára az USA szolgáltatja. Nos, 1993. február 28-án a Financial Times arról írt, hogy egy kongresszusi bizottság vizsgálja azt az adózási veszteséget, ami az országot állítólag a nemzetközi vállalatok belső árképzési gyakorlata miatt éri, és amelynek nagyságát évi 8-12 milliárd dollárra becsülik. Az adóhivatal az amerikai vállalatok és a hozzájuk hasonló profilú és méretű külföldi vállalatok amerikai leányvállaltai által fizetett adók nagyságának jelentős eltérésére figyelt fel. A probléma semmi esetre sem volt újkeletű. A nyolcvanas években az USA több állama az átadási árakkal történő nyereségmanipuláció kiküszöbölése érdekében az “egységes adózás” (unitary tax) rendszerének bevezetésével próbálkozott. Ennek lényege az, hogy a nemzetközi vállalatok profitját az adózásnál valamilyen objektívnek tűnő mérőszám (például forgalom, befektetett eszközök, létszám) alapján osztják szét az országok között. Az intézkedések sok európai és japán vállalat nemtetszését váltották ki; Reagan elnök végül is az új rendszerrel szemben foglalt állást. Hasonló viták és perek például Angliában is voltak, de a bírósági precedensekből egyelőre nem rajzolódik ki határozott irányvonal.

  1. Következtetések a kutatás szempontjából

A vállalati belső átadási árak meghatározása olyan terület, amelynek mikro- és makrogazdasági vetületei egyaránt vannak, amelynek vizsgálata több gazdálkodási szakterület eszköztárának összehangolt alkalmazását kívánja, és amely érdekes elméleti problémák mellett mindennapos, “húsbavágó” kérdéseket is felvet. Az utóbbiakra mindenekelőtt a nyereségközpontos vállalati irányítási rendszerek elterjedése, a nyereség manipulálásának lehetősége és a nemzetközi elszámolások problematikája hívja fel a figyelmet. A kérdéskör vizsgálata nemzetközi szintéren is lezáratlan, itthon pedig gyerekcipőben jár. Mindezek alapján következtetéseinket a hazai kutatás szempontjából fogalmazzuk meg.

a/ A vállalati belső átadási árak kutatásában azonos súlyt kell kapnia a matematikai jellegű modellezésnek (optimalizálásnak) és a szervezeti megközelítésnek. A kapcsolódó döntéseket meghatározott szervezeti közegben kell értelmezni, figyelembe véve az irányítási rendszer logikáját, a döntések által érintett csoportok és személyek céljait, érdekeit, az információs hátteret, a modellek alkalmazásának szervezeti feltételrendszerét. Az elmélet és a gyakorlat között jelenleg megfigyelhető szakadékot a matematikai közgazdaságtani és a szervezeti megközelítések elhatárolódása, párhuzamos, de egyelőre nem egymást támogató volta hozza létre, amelynek következtében a gyakorló vezető egyelőre “magára marad” a szintézis és a mindennapos döntéshozatal kényszerével.

b/ A szakirodalom tanulmányozása alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy miközben az elméletben egyre kifinomultabb és bonyolultabb eljárások jelennek meg, a belső árképzési gyakorlatról jóval kevesebbet tudunk. A gyakorlat tanulmányozása közelebb vihet az előző pontban említett szervezeti tényezők feltárásához és megértéséhez: a továbblépéshez elsősorban empírikus kutatásokra van szükség, amely statisztikai elemzéseket és egyedi esetek vizsgálatát egyaránt magában foglal. Az empírikus vizsgálatok különösen fontos kérdése az, hogy milyen szempontok mérlegelése alapján hoznak döntéseket belső átadási kérdésekben a gyakorló vezetők.

c/ Hazánkban néhány szórványos és bizonyos értelemben mesterséges kísérlettől eltekintve napjainkban kezd megindulni a decentralizált, nyereségközpontos redszerek elterjedése. A hazai körülmények vizsgálata, a külföldön kidolgozott módszerek adaptálása, az első megoldások figyelemmel kísérése és elemzése segítséget adhat a gyakorló vállalatvezetőnek ahhoz, hogy elkerüljék azokat a csapdákat, amelyekbe külföldi kollegáik beleestek.

d/ A fejlődő hazai tulajdonosi rétegnek és a hazai jogrendnek egyaránt fell kell készülnie a belső árakkal történő nyereségmanipuláció kezelésére, az ebből adódó konfliktusok megoldására; a kutatásnak elő kell segítenie ezt a folyamatot. A társasági jelentések, beszámolók felhasználóinak (legyen akár a tulajdonosokról, akár a hitelezőkről vagy az államról szó) tudniuk kell, hogy a belső árképzés rendjének vagy maguknak a belső áraknak a megváltoztatása milyen következményekkel jár.

d/ Hosszú távon arra kell számítanunk, hogy a magyar gazdaság is szervesen beépül az egyre inkább nemzetközivé váló gazdasági élet szövetébe. Ennek az egyik logikus következménye az lesz, hogy a külkereskedelmi forgalmunkban egyre nagyobb hányadban jelennek meg majd a belső árak: a nem (csak) piaci, hanem sokféle egyéb megfontolás alapján, vállalati központi szabályozással létrehozott árak. A kutatásnak időben fel kell tárnia, hogy ebben a helyzetben a magyar gazdaságot milyen veszteségek érhetik, és ötleteket kell adnia a probléma állami szintű kezeléséhez, különös tekintettel a számviteli és az adózási rendszerre.      

Források

Bierman, H. – Dyckman, T.: Managerial cost accounting. Macmillan, New York, 1976.

Bőgel György: A több üzletágban tevékenykedő vállalatok szervezete és stratégiája. Kandidátusi értekezés, 1993.

Borkowski, S.: An investigation into the divergence of theory from practice regarding transfer pricing methods. Ph.D. dissertation, Temple University, 1988.

Cooper, R. – Kaplan, R.: How cost accounting distorts product costs. Management Accounting, 1988./a, április

Cooper, R. – Kaplan, R.: Measure costs right: make the right decisions. Harvard Business Review, 1988./b, szeptember-október

Cyert, R. – March, J.: A behavioural theory of the firm. Prentice Hall, 1963.

Dearden, J.: Management accounting. Prentice-Hall, 1988.

Dobák Miklós: Szervezetalakítás és szervezeti formák. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988.

Eccles, R.: Control with fairness in transfer pricing. Harvard Business Review, 1983. november-december

Emmanuel, C.: Transfer pricing in the corporate environment. PhD szakdolgozat, University of Lancaster, 1976.

Hirshleifer, J.: On the economics of transfer prices. Journal of Business, 1956. július

Hirshleifer, J.: Economics of the divisionalised firm. Journal of Business, 1957. április

Kaplan, R.: Advanced management accounting. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1982.

Kaplan, R. – Atkinson, A.: Advanced Management Accounting. Irwin, 1989.

Lawrence, P. – Lorsch, J.: Organization and environment. Homewood, Illinois, 1969.

Porter, M.: Competitive advantage. The Free Press, London, 1985.

Ronen, J. – McKinney, G.: Transfer pricing for divisional autonomy. Journal of Accounting Research, 1970. tavasz

Tomkins, C.: Financial planning in divisionalised companies. Haymarket Press, 1973.

Tomkins, C.: Making sense of cost-plus transfer prices where there are imperfect intermediate good markets by a “pragmatic-analytical” perspective. Management Accounting Research, 199O. 1. sz.

Tomkins, C.: Corporate resource allocation: financial, strategic and organisational perspectives. Basil Blackwell, London, 1991.

United Nations (report): Transnational corporations in World Development. U.N. New York, 1978.

U.S. Treasury Consultative Paper: A study of intercompany pricing under S482, Notice 88-123, 1988.

Watson, D. – Baumler, J.: Transfer pricing. A behavioral context. The Accounting Review, 1975. július

 

Hozzászólások (0)

Szupervihar

Kategória: Nincs kategorizálva /

Rég hallottam Don Tapscottról. Az elmúlt évtizedekben érdekes könyveket írt az internet világáról, az egyik magyarul is megjelent, (nagyon) szerény közreműködésemmel. Az, hogy rég hallottam róla, minden bizonnyal az én hibám: aktuális életrajza szerint fölöttébb aktív életet él, tanít és tanácsot ad mindenfelé, méghozzá jeles helyeken. Nemsokára közös könyve jelenik meg a fiával, Alexszel, aki a jelek szerint apja nyomdokaiba lép.

A könyv a blockchain-forradalomról szól, meg minden bizonnyal sok egyébről is, ami a szerzőknek eszébe jut a technológia jövőjével kapcsolatban. A megjelenés apropóján interjút készített az apával a Rotman Management magazin. Nem akarom az egészet ismerteni, csak az első kérdésre adott válaszra térnék ki. Don Tapscott szerint a modern vállalatok „tökéletes viharba” kerültek. (A „perfect storm” piszok nagy vihart jelent, égszakadást-földindulást, amikor minden összejön, és és föld összeszakad.) A vihar, mint tudjuk, vállalatvezetési kontextusban azt jelenti, hogy át kell alakulni, alkalmazkodni kell valamihez, méghozzá gyorsan.

De mihez is? Tapscott szerint a mostani szupervihar négy komponensből áll. Az első a technológia: az IT és az internet fejlődése új szakaszba érkezett, pontosabban annak a kapujában jár, és ami a kapun túl van, vagyis éppen most jön, most zúdul ránk, az leginkább a Blockchain-technológia, ha technológiának nevezhetjük egyáltalán, amihez persze először meg kellene érteni, hogy miről is van szó tulajdonképpen. (Nem lesz könnyű.) A második alvihar a demográfiai folyamatoké: nem az elöregedésről van szó, hanem az új generációk (Y, Z, alfa, béta gamma…) igényeiről: innováció, gyorsaság, személyre szabás, szabadság, tisztesség, együttműködés – ez jó, pláne ha az említett generációk is tisztában vannak vele, hogy nekik így kellene viselkedni. A harmadik komponens gazdasági: az ipari korszaknak vége, és ami jött helyette, az növevő egyenlőtlenséget hozott magával, ami egyre kínosabb. A vihar negyedik eleme az vadonatúj üzleti modelleké, amelyek úgymond jól megrázzák a hagyományos üzleti struktúrákat.

Ennyi pont elég a tökéletes viharhoz, mondja Tapscott, sőt, teszi hozzá, a „tökéletes” szó túlságosan enyhe. The world is a very troubled place – állapítja meg, vagyis a világ nagy bajban van: fenntarthatatlan, egyenlőtlen, konfliktusokkal terhelt, igazságtalan. Ha így áll a helyzet, tényleg tenni kell valamit, különben bőrig ázunk.

 

Hozzászólások (0)

Ez egy levél

Kategória: Nincs kategorizálva /

Olvasói levél a The Economist április 23-i számában. Stockholmban adták postára, Svédország fővárosában. Tanulságos. „As long as politicians continue to see technology as a mere unidirectional tool for the few to know and influence what the masses do – írja a szerzője –, it will remain a means for manipulation…” Vagyis: a technológia (értsd: infokommunikációs technológia) manipulációs eszköz marad mindaddig, amíg a politikusok egyirányú eszköznek tekintik, ami arra jó, hogy megismerjék és befolyásolják vele a tömegek viselkedését. Majd így folytatja: „This is not where IT’s strength lies”. Az IT ereje nem ebben van. „Instead, political parties should see technology as a means to let the masses know and influence what the few in power do.” A politikai pártoknak ehelyett olyan eszközként kellene tekinteniük a technológiára, ami a tömegek számára megismerhetővé és befolyásolhatóvá teszi a hatalom birtokosainak cselekedeteit.” Fontos gondolatok ezek, egy korábbi számban megjelent cikk inspirálta őket, amely a technológia politikai célokra történő felhasználásáról szólt, valóban elsősorban a hatalmon lévők és a hatalom megszerzésére törekvők szemszögéből. A levélíró talán abban téved, hogy az általa szorgalmazott szemléletet a politikai pártoktól várja.

Hozzászólások (0)

Fog ez menni?

Kategória: Nincs kategorizálva /

“Fog ez menni?” ezzel a címmel jelent meg egy cikkem a múlt heti Figyelőben. A magánszféra védelmével foglalkozik. Most nem az elejét másolom ide, hanem a drámai befejezést.

——————

Ne féltsd az adataidat, kínáld fel azokat a köz javára, hagyd, hogy összegyűjtsük, kombináljuk, elemezzük őket! Érted tesszük mindezt, cserébe jobb terméket és szolgáltatásokat kaphatsz, biztonságosabb lesz az életed, gyorsabban fejlődik a tudomány, minden jobb és okosabb lesz körülötted, gondoskodni tudunk rólad és szeretteidről. Jót teszel magadnak és az emberiségnek. Ez van a mérleg egyik serpenyőjében. Hol van itt a probléma, miért mondtuk azt, hogy az új évszázad egyik nagy dilemmájáról van szó?

Mint látjuk, a mérleg egyik serpenyőjében csupa jó dolog kerül, de a másik sem üres. Személyes adatokról beszélünk, mi magunk vagyunk az adatosítás alanyai. A rólunk gyűjtött adatok bemérhetővé, kiszolgáltatottá, befolyásolhatóvá, irányíthatóvá, zsarolhatóvá tesznek bennünket. Állásokat, jövedelemforrásokat, előrelépési lehetőségeket veszíthetünk el a mások által hozzáférhető adataink miatt. Nem tudhatjuk, hogy a közeli és távolabbi jövőben ki és mire fogja az adatokat felhasználni, kik lesznek az adatbázisok gazdái, mit mivel fognak összevetni, kombinálni, nem tudhatjuk, hogy milyen irányba fejlődik majd a politika és az állam, kik lesznek hatalmon öt, tíz vagy húsz év múlva.

Figyelmeztető, óvatosságra intő jelek kétségtelenül vannak. Nem is olyan régen például azt hittük, hogy az internet nyitottabbá, demokratikusabbá, kiegyensúlyozottabbá teszi a világot. Ma már tudjuk, hogy a modern technika az autokrata, elnyomó rendszereket is segítheti, ha megtanulják a használatát. Láthatjuk, hogy politikai küzdelmekben, választási kampányokban hogyan terjednek az adatbázisokkal, adatbányászati eszközökkel operáló, precíziós kommunikációs és befolyásolási technikák. Megfigyelhetjük, hogyan válik ugyanolyan áruvá a választói adatprofilunk, mint a korábban említett vásárlói. Nevünk mellett indexek, valószínűségi mutatók jelennek meg anélkül. hogy tudnánk azokról, jelentésükkel, számítási módjukkal tisztában lennénk.

Merre billen majd a mérleg ebben a dilemmában? Mekkora kockázatot és kiszolgáltatottságot vagyunk hajlandók elviselni a valóban csábító és ígéretes előnyök érdekében? Mit tehet az, aki félti a személyes adatait, a fentebb említett kereskedelmi, egészségügyi, politikai, munkavállalói és egyéb profiljait? Adok néhány tanácsot: ne böngéssz az interneten, ne használj bankkártyát, ne telefonálj, ne kerülj utcai kamerák kereszttüzébe, tiltakozz az e-napló ellen, ne engedd, hogy az orvosod gépbe vigye a diagnózisodat, ne küldj elektronikus levelet, töröld magad a közösségi hálókról, ne írj blogot, kerüld el az okmányhivatalt, gondosan olvass el minden adatvédelmi szabályzatot, különös tekintettel az apróbetűs részekre… Életszerű ez? Fog ez menni?

Hozzászólások (0)

Precíziós mezőgazdaság

Kategória: Nincs kategorizálva /

A múlt heti Budapest Business Journalban (BBJ) megjelent egy cikkem a precíziós mezőgazdaságról, vagy tágabb értelmezésben a mezőgazdaság digitális átalakulásáról. Idemásolom a bevezető szakaszát.

————–

Agriculture appears to be a sleeping giant for many of us. The sector is huge, but its economic significance within the economy (measured as a ratio in GDP) has been in almost continuous decline over the last 50 years. When digital capabilities are discussed, agriculture is frequently regarded as a field where one might least expect a technology revolution. Regarding ICT solutions and digital mastery, the industry is described as a beginner at best by many observers, lagging well behind others.

Our sleeping giant faces new challenges. Due to dramatic world population trends and the rise of a new middle class, demand for agricultural products is continuously growing. It is highly probable that we will need to grow 50-100% more food within a few decades to meet the needs of a world of more than 9 billion people and the emerging (mainly urban) middle class. A widening gap between supply and demand may lead to political unrest if left unaddressed.  Obtaining bigger yields with limited resources and without destroying the natural environment, exploiting soil, polluting air and water is a challenge everywhere in the world.

Agriculture of the future must be efficient and sustainable, the problem of intensive yet environmentally safe production must be solved. The sector’s current growth trends must be disrupted. The giant must wake up, and modern infocommunication technology may assist this transformation.

Fortunately agribusiness is really changing. Exciting cases of pioneers illustrate how digital technologies may improve the performance of plant cultivation and livestock breeding. The process of digitization started decades ago, as precision agriculture, an information-intensive management system emerged in the 1980s thanks to the advent of such technologies as computers and GPS. Information-based site-specific solutions were developed for optimizing fertilizer distribution and irrigation to varying soil and weather conditions, i.e. to apply the right treatment in the right place at the right time.

Together with other innovations, precision agriculture put the industry on a new development trajectory, pushing ahead efficiency and productivity thresholds. The primary source of global agricultural growth has shifted from input-based to mainly productivity-based.

Hozzászólások (0)

Csatorna

Kategória: Nincs kategorizálva /

A Big Data jelenséggel és az okos rendszerekkel foglalkozó előadásokon gyakran használom az MIT Senseable City Lab-jának példáit. Készítsünk valós idejű, adatokban gazdag diagnózist a városokról, mérjünk mindent, amit csak lehet – valahogy így lehet összefoglalni a filozófiájukat. Kedvenc példám a kerékpárra szerelt szenzoroké, amelyek megmutatják, hol mekkora a levegő szennyezettsége a népszerű kerékpáros útvonalak mentén. Röviden: minden kerékpár mozgó obszervatórium lehet, ahogy minden busz vagy minden taxi is.

A The Economist március 16-i, okos városokkal is foglalkozó mellékletében új példát találtam tőlük. Underworlds a neve a projektnek, ami nyilván egy csihipuhi film címének is elmenne, de nem bunyóról van szó: robotok segítségével szenzorokat telepítenek a csatornahálózatba, mert ahogy Erin Baumgartner, a Lab egyik vezetője fogalmaz: „El sem tudják képzelni, mennyi adatot húznak le a vécén!” Ez minden bizonnyal igaz, még ha nem is valami gusztusos ez a téma (szegény robotok!). Szeretem, amikor a városokat egy biológiai szervezethez hasonlítják, ami tápanyagokat vesz fel, anyagcserét bonyolít le, lélegzik, emészt és megszabadul attól, amire nincs szüksége. A csatornákban áramló matériából nyilván ugyanúgy fontos következtetéseket lehet levonni a város egészségével kapcsolatban, mint ahogy az orvosok teszik az emberekkel. Egy városfejlesztő vagy egy adatbányász ne legyen finnyás. Itt áramlik az adat az aszfalt alatt.

Hozzászólások (0)

Gróf András

Kategória: Nincs kategorizálva /

Elhunyt Andrew Grove, az Intel magyar származású vezetője. 2000-ben, tehát pontosan az ezredfordulón írtam róla egy könyvben. Álljon most itt ebből egy rövid szakasz, ami az Intel történetének elejére megy vissza.

———————————————–

Az Intelt 1968 nyarán alapította két mérnök, két kiváló koponya: Gordon Moore és Robert Noyce, akik otthagyták korábbi munkahelyüket, a Fairchildot. Az üzleti tervük arra a prognózisra épült, amelyet ma Moore törvényének nevezünk: a szilícium chipek kapacitása nagyjából kétévenként megduplázódik (lásd bővebben az 1. fejezetben). A két mérnök egyéni ambíciói mellett a kiválási döntésben szerepet játszottak a Fairchild “klasszikus” problémái is: a kutatók mögött lemaradó csúcsvezetők nem értették meg a félvezető-üzletet, a döntési rendszer átpolitizálódott, sorban mondtak fel a legtehetségesebb mérnökök. A cég rosszul vette ezt a kanyart.

Ha a chipek kapacitásra és térhódítására vonatkozó prognózis helyes, akkor a recept “egyszerű”: gondoskodni kell a kapacitások kellő tempójú növekedését biztosító innovációkról, közben csökkenteni kell a költségeket, valamint mindezt gyorsabban és hatékonyabban kell csinálni a versenytársaknál, akikből egyébként akadt bőven. Látnokokhoz illően Noyce és Moore felismerték, hogy egy fantasztikus sebességgel változó iparágban az amerikai keleti parton megszokott merev hierarchiákat és kontrollmechanizmusokat nem lehet az innovációs területeken alkalmazni: itt olyan vállalati kultúra szükséges, amelyben az információk gyorsan és szabadon áramlanak, ahol bármilyen ötlettel elő lehet jönni és bármit meg lehet kérdezni. A hibamentes tömegtermeléshez, több ezer ember mozgatásához, kooperációjához és az állandó költségcsökkentéshez ugyanakkor rendre van szükség, kell tehát valaki, aki kikezdhetetlen szakmai tekintély, számító, végtelenül racionális elme,  de ugyanakkor, ha kell, megsuhogtatja az ostort; ezt a személyt a szintén fairchildos Andrew Grove-ban találták meg, aki hívó szavukra rövidesen csatlakozott a vállalkozáshoz. Az “innovatív, demokratikus lazaságnak” és a szigorú rendnek ez a kettőssége végigvonul az Intel történetén: a vállalat mindezidáig bravúrosan lavírozott a két szélsőség között, ami persze nem ment konfliktusmentesen.

És a gépezet beindult. Az innováció sikerességét legjobban az egymást követő chip-generációk adatai jelzik (1. fejezet 1.1. sz. táblázat). Az időzítés stratégiai kérdés: ha a cég idő előtt jön ki az új változattal, akkor nem tudja kellőképpen lefölözni a korábbiakat, ha pedig késlekedik, a versenytársai megelőzik. Az innovációs trófeák látványosak, a modern technikatörténet legszebb darabjai közé tartoznak: az Intel csinálta meg az első memóriachipet, az első DRAM-ot, az első EPROM-ot és az első mikroprocesszort.

Az Intel története során nemegyszer előfordult, hogy a céget valamelyik versenytársa megelőzte az innovációs munkában, technikai szempontból jobb terméket állítva elő nála. Az innovációs előnyt azonban nem tudták igazán kihasználni, mivel az Intel verhetetlen volt az ötletek megvalósításában: domináns szerepét nemcsak a kiváló fejlesztési elgondolásoknak köszönhette, hanem az aprólékos gonddal, könyörtelen következetességgel megszerkesztett és működtetett termelési, disztribúciós, ügyféltámogatási, dokumentációs és egyéb rendszereinek. A születése után még jó darabig rengeteg bizonytalansággal küszködő iparágban az ügyfelek számára az Intel jelentette a biztos pontot (Intel delivers: az Intel pontosan szállít – ez volt a jelszó a “hőskorban”). A tulajdonosok számára pedig ezek a rendszerek magas nyereséghányadokat biztosítottak, ami nem tűnik csekély teljesítménynek, ha végiggondoljuk, hogy míg az ötvenes évek elején egy tranzisztor nagyjából 45 dollárba került, addig ma egy cent százezred részét kell adni érte – ezen a lejtőn kellett az iparág vállalatainak végigszánkázniuk. A kezdeti években az iparágban mai szemmel nézve nevetségesen nagy volt a selejthányad; aki ezt csökkenteni tudta, költségelőnyre tehetett szert, ehhez viszont mindent rendbe kellett rakni, mindent leszabályozni, a gyártósorok alkalmazottait űrruhára emlékeztető kezeslábasokba bújtatni, a nőknek megtiltani a kozmetikumok használatát, és így tovább. A részletes szabályozást Grove “McIntel Program”-nak nevezte, mondván, hogy a világ különböző pontjain gyártott chipeket ugyanolyan standardizált eljárásokkal kell előállítani, mint a McDonald’s hamburgereit.

Andrew Grove minden tekintetben a rend embere volt: a fentebb említett rendszerek kiépítése mellett megkövetelte, hogy mindenki tartsa rendben az íróasztalát, a leveleket irattárazzák, a kutatási eredményeket precízen dokumentálják, a teljesítményeket rendszeresen értékeljék. Az irányításhoz adatokra, statisztikák tömegére volt szüksége. Két alapvető módszert használt: a költségvetéskészítést és a célok alapján való vezetést. Rigorózus és szisztematikus pénzügyi tervezési rendszert vezetett be: minden részlegvezetőtől megkövetelte, hogy részletes költség- és bevételi terveket készítsenek, azokat rendszeresen aktualizálják, az eltéréseket pedig magyarázzák meg. A célok alapján való vezetést (angolul: Management by Objectives, röviden MbO) egy tanácsadó ajánlotta: a vezérigazgatótól lefelé lebontva minden alkalmazott számára középtávú célokat kellett meghatározni, és azok eléréséről rendszeresen be kellett számolni.

 

Hozzászólások (0)

A jövő iparágai

Kategória: Nincs kategorizálva /

Alec Ross „The Industries of the Future”, vagyis „A jövő iparágai” címmel publikált könyvet a közelmúltban. Lássuk, mik is lesznek a jövő iparágai! Ross a következőknek szán egy-egy fejezetet: (1) robotika, vagyis mindenféle (háztartási, ipari) robotok fejlesztése, gyártása, programozása; (2) genetika, a megfejtett genetikai kódra épülő tevékenységek, vállalkozások; (3) digitalizált, szotverbe öntött pénz és bizalom, tehát fintech, blockchain és hasonló nyalánkságok; (4) háborúskodás az interneten, a háló biztonsága, védelme; (5) Big Data, adatok hasznosítása.

Ez összesen öt iparág, Ross tehát ezekre a lovakra tesz, ezek kibontakozására, felfutására számít, szerinte ezek fogják meghúzni a gazdaságot, itt fognak nyüzsögni az új vállalkozások, ezekkel lehet jól megggazdagodni.

Könyve utolsó fejezetében a bemutatott iparágak jövőbeli földrajzi elhelyezkedésével foglalkozik: hol lesznek a központjaik, a világ mely országaiban és városaiban koncentrálódnak majd. Másképpen fogalmazva: hol lesz mondjuk a robotika vagy a genetika Szilícium-völgye. A fejezet elején Marc Andreessent idézi: a közismert vállalkozó és befektető, a Netscape egykori alapítója, a Navigator böngésző papája cikket írt az egyik napilapba az új Szilícium-völgyek tervezőiről és építőiről. Sokan szeretnének új Völgyet építeni, írja, méghozzá többnyire azonos recept szerint: válassz ki egy szép, kellemes éghajlú, lankás-ligetes területet, építs rá csinos, csupaüveg irodaházakat sok zölt felülettel kombinálva, legyen ott kiváló kommunikációs infrastruktúra, legyenek közösségi terek, találkozóhelyek, csábíts oda infokommunikációs vállalkozásokat, telepíts be egyetemeket, iskolákat, isemertesd össze a lakókat, szorgalmazd az együttműködést… Sok példa van ilyen tervekre és akciókra szerte a nagyvilágban.

Andreessen szerint a recepttel egy probléma van: általában nem működik. A Szilícium-völgy valóban az infokommunikációs világ központja, vezető telephelye, kedvenc istállója lett, de mint ilyen, megismételhetetlen, lemásolhatatlan. Ez a hajó elment, de szerencsére jönnek mások, hiszen itt vannak az említett új iparágak. Ezeknek még nincs Szilícium-völgyük: az iparági tudás, szakértelem egyelőre szét van szórva a világban, nincs szó olyan koncentrálódásról, mint az ICT (ami ezek szerint a „múlt iparága”, vagyis az előző innovációs hullám iparága) esetében, ahol a Völgy vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen, minden más csak szerény imitáció, kétes értékű copy-paste. Ross szerint az új Völgyek tervezőinek az új iparágakat kell megcélozniuk. Az új iparágak persze fejlett infokommunikációs alapokra épülnek, esély tehát ott van, ahol valamelyik új iparághoz kapcsolódó magas szintű szakértelem (domain knowledge) kritikus tömeget ér el és szerencsésen öszetalálkozik, összeházasodik az infokommunikációs szakértelemmel és infrastruktúrával. Az ilyen pozíciókért, vagyis az ilyen új Völgyekért folytatott meccsek még nem dőltek el, de nincs sok idő, cselekedni kell. Hol lehetnek esélyei kies hazánknak? Kettőt említenék: az egyik az egészségügy (e-health), a másik a mezőgazdaság (precision agriculture). Kíváncsian várom a fejleményeket.

Hozzászólások (0)

Üzenet küldése a szerzőnek

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező

Hiba az űrlap kitöltése során!
*
*
*