Csak hipotézis!

Tegnap az egyik vidéki egyetem közgazdasági karán jártam, egy PhD hallgató disszertációjának munkahelyi vitájában voltam bizottsági tag. A tanulmány alapját jelentő kutatási programban statisztikai elemzés is helyet kapott. A szerző arra volt kiváncsi, hogy milyen kapcsolat van egyes pénzügyi eszközök használata és a gazdálkodás egyes jellemzői között. Az elemző az előbbieket független, az utóbbiakat pedig függő változókként kezelte, majd regressziószámítást végzett a megfelelő matematikai statisztikai eljárás alkalmazásával.

A „független” és a „függő” jelzők befolyásolási, oksági kapcsolatot sugallnak, azt érzékeltetik, hogy a függetlenek határozzák meg a függőket: a független az ok, a függő pedig az okozat. Vigyázni kell az ilyen elemzésekkel, mert csak hipotézisekként lehet kezelni az eredményeiket. Kiválóan megmutathatják, hol érdemes alaposabb, már nem statisztikai jellegű vizsgálatot végezni, de a befolyásolási, pláne ok-okozati összefüggések igazolásához más eszközök és vizsgálati módszerek kellenek.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.