A manipulálás iskolája

Az iskolában Big Data tárgyú kurzusokon dolgozunk éppen. Felmerült a kérdés, hogy vajon újakra van szükség a hagyományosak mellett, vagy a hagyományos üzleti kurzusokat kell az új adatgyűjtési és -hasznosítási lehetőségekhez igazítani. Rövid távon lehet érveket felhozni az első megoldás mellett (az alkalmazkodáshoz idő kell), hosszabb távon viszont az utóbbi politikát ajűnlatos követni.

A kérdés tehát az, miként jelenik meg a Big Data jelenség a megszokott MBA-s üzleti kurzusokban.

Vegyük például a szervezeti viselkedést, újmagyarul az OB-t, ami, mint tudjuk, a HR közeli rokona. Hol és hogyan jelenik meg a Big Data jelenség a szervezeti viselkedésben, illetve annak alkalmazási területén, a szervezetfejlesztésben? Megjelenik-e egyáltalán? Igen, persze hogy megjelenik. Itt van például a Sociometric Solutions nevű cég, ami Big Data alapon műveli a szervezetfejlesztést. Adatokra persze egy hagyományos módon dolgozó szervezetfejlesztőnek (újmagyarul: OD-snek) is szüksége van: kérdőívet töltet ki, interjúkat készít, figyel, beül az értekezletekre, stb. A Sociometric Solutions erre a célra modern technikai eszközöket használ: megfelelő célszoftverekkel felszerelt okostelefonokat, nyakban lógó, szenzoros személyi azonosító kártyákat (sensor ID badges). Ezek az eszközök folyamatosan figyelik a vizsgálati alanyok viselkedését, személyi kapcsolatait, helyét, mozgását, kommunikációját, hanghordozását, testbeszédét stb., és folyamatosan öntik az adatokat a központi adatfeldolgozóba. Nem kell mintát venni, nincsenek technikai korlátok, a drótnélküli adatáramlás a vizsgálat alatt folyamatos. A testen hordott érzékelők adataihoz hozzá lehet tenni az e-mail és telefonos forgalmi adatokat is.

Mindezekből kiderül, ki kivel lépett kapcsolatba, kikkel dolgozott együtt, merre járt, kivel mennyit kommunikált, mikor emelte fel a hangját, kiknek üzent, és így tovább. Az adatgyűjtés után jön a feldolgozás, az adatbányászat, majd megszületik a szervezeti diagnózis, kidolgozzák a szervezetfejlesztési javaslatokat.

Nevezzük ezt az egészet adat- vagy tényalapú szervezetfejlesztésnek, újmagyarul fact-based OD-nek. A szolgáltatást nyújtó Sociometric Solutions az MIT Media Lab köpönyegéből bújt ki, ahol ez az egyik kutatási irány. Professzorok, doktoranduszok és végzett diákok vesznek benne részt, akik a jelekből ítélve nincsenek híján finanszírozási forrásoknak. Az egyetemi laboratórium által végzett viselkedés-vizsgálati, gondolatáramlási, közösségi tanulási kísérletek generált adatmennyiségét gigabájtok százaiban, a vizsgálattal lefedett időtartamot emberórák százezreiben mérik. Ez valóban Big Data.

A publikált eredményekből kiderül, hogy az emberek a közösségi kapcsolataikon keresztül könnyen és eredményesen manipulálhatók. Az egyik fontos tanulság az, hogy nem az egyes emberek agyára (józan eszére, logikájára, racionális gondolkodására) kell hatni: megnyerni őket közösségi nyomással lehet. Nem magyarázni kell nekik, hanem közösségekbe kell őket szervezni, közösségi akciókba kell őket bevonni. Ez a hatásmechanizmus jóval erősebb az érvekkel való meggyőzésnél, pláne akkor, ha ez utóbbi egyénileg történik.

Ez tulajdonképpen nem nagy felfedezés, ahogy a Lab egyik professzora a nemrég megjelent könyvében önkritikusan megjegyzi: ezt már a nagymamám is tudta. Történelmi példákban és aktuális politikai történésekben jól megfigyelhetjük a befolyásolási mechanizmus működését. A közösségi tanulás, a „social learning”, a meggyőződések, szokások, kulturális sajátosságok kialakulásának folyamatát a Big Data világának eszközei átláthatóbbá teszik. A felismeréseket előrejelzésekkel és mért beavatkozásokkal lehet tesztelni.

A tömeges befolyásolás, manipulálás megtanulható, eszközei rendelkezésre állnak, a kérdés az, hogy ki és mire használja fel ezeket. Mire használja egy vállalatvezető, egy politikus, egy egészségügyi szakember, egy tanár, egy médiacézár… A módszerek a lényegüket tekintve egyszerűek (egyszerűbbek az észérvekkel való meggyőzésnél), a használatukhoz viszont nem árt némi profizmus.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.