Szegény világkereskedelem!

Év végén, illetve év elején érdemes alaposabban elolvasni a szaklapok egyes cikkeit. Ilyentájt jelennek meg az évértékelések és a jövendölések, ilyenkor lehet elgondolkodni azon, mik lesznek az elkövetkező év kiemelkedően fontos témái.

A BusinessWeek december 16-i számában találtam egy jó jelöltet. A cikk címe: Farewell To the Age of Free Trade, vagyis magyarul: Búcsú a szabad kereskedelem korszakától. A jóslat lényege: a zártság, a bezárkózás korszaka jön. Kiindulópontja az a statisztikai tény, hogy az elmúlt két évben a nemzetközi kereskedelem növekedése lemaradt a világgazdaságé mögött, holott a megelőző évtizedekben ez pont fordítva történt, vagyis a világkereskedelem jóval gyorsabban nőtt a világgazdaságnál. Ez utóbbi jelenségnek több oka volt, így egyebek mellett a technológia (értsd: telekommunikáció, informatika) fejlődése, ami olcsóbbá és gyorsabbá tette a nemzetközi kereskedelmet. Aki csak tehette exportált és importált, nemzetközi ellátási láncokat szövögetett, kooperációs kapcsolatokat épített, kiszervezett, határokon át mozgatta a tőkéjét.

A cikk szerzője szerint most más világ formálódik, a trend megfordulni látszik, a világkereskedelem  növekedése lassul. Idézzük a megfigyelést és a jóslatot a maga eredeti formájában: „The era of free trade as the world has known it is dangerously close to coming to an end.” Jó, de miért? Azért, mondja a cikk, vagy azért is, mert a technológiai fejlődés most a helyben maradásnak, a kapacitások konszolidálásának, koncentrálásának kedvez.

Szóval megint a technológia!

Olyan iparágakban, mint például a távközlés vagy a bányászat, állami ellenőrzés alatt álló óriásvállalatok jelennek meg. Erősödik az államkapitalizmus. A legújabb technológiák, köztük a 3D-s nyomtatás lehetővé és gazdaságossá teszik a termelés házon belül tartását, vagyis kevésbé van szükség kiszervezésre, partnerhálózatokra, kisebb az ösztönzés tevékenységek más országokba való telepítésére. Sok vállalat már vissza is vonta külső hadállásait, megtért az anyaországába, a határon túli befektetések 2012-ben jól érzékelhetően visszaestek, és várhatóan a 2013-as számok is ezt jelzik majd. A vállalatok kevesebbet fognak tenni a protekcionizmus gyengítéséért, és többet az őket védő kereskedelmi korlátok erősítéséért, ez pedig tápot adhat a más okokból is erősödő politikai bezárkózási törekvéseknek.

A szerző összefoglaló véleménye: mindez nagyon nem jó, „An era of shrinking trade would be disastrous.” Ha igaza van, 2014-ben a világkereskedelem volumenének csökkenésére, a kiszervezési trend lassulására vagy megfordulására, erősödő protekcionizmusra, bezárkózásra, az állami szektor növekedésére számíthatunk, mindezek pedig megalapozhatnak egy ki tudja mikor bekövetkező újabb válságot.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.