Okos!

Az első grafikonokat nézegettük tegnap délután egy volt hallgatómmal. Ő most az iskola céginkubátorának lakója, ahol meghatározott időt tölthet el a saját vállalkozása építésével. Energiaracionalizálással foglalkozik, veszteségek feltárásával, a szükséges intézkedések kidolgozásával.

A grafikonokat egy számítógép produkálta. Az adatok percenként érkeznek rádiós rendszeren az iskola energiarendszeréhez kapcsolt intelligens mérőeszközökből (smart metering). Tucatnyi ilyen berendezést telepített, mindegyik több tucat különböző adatot produkál, vagyis nagyon sok adat jön össze rövid idő alatt. Kísérleti projektről van szó amit az egyetem kutatási alapja támogat, és ami remélhetőleg az induló vállalkozás egyik referenciája lesz majd.

Természetesen fel kell építeni a teljes mérési-beavatkozási kört, vagyis energiagazdálkodási szempontból fontos pontokon méréseket kell végezni, az adatokat egy központi számítógépbe kell továbbítani, ahol gyűjtik, rendezik és feldolgozzák azokat, majd az eredmények alapján energiaracionalizálási intézkedési javaslatokat kell kidolgozni (gazdaságossági számításokkal alátámasztva), támogatni azok végrehajtását, végezetül ellenőrizni az elért eredményeket, vagyis megismételni a méréseket.

Mint látható, egy „smart system” épül az iskolán belül. A tapasztalatokat majd egy cikkben is összefoglaljuk, a projektből pedig élő esettanulmány lesz a hallgatóknak.

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.