Mohács kell

Könyvek: Az első Habsburg; Festett király. Krúdy Gyula Mohács-trilógiáját (a királyregényeket) hirtelen ötletnek engedve hátrafelé kezdtem olvasni, vagyis azzal a bizonyos első Habsburggal indítottam, Ferdinánddal, aki nem sokkal a mohácsi csatavesztés után törvényes királya lett Magyarországnak. A trónhoz való jogát királyi egyezmény mondta ki. Meg is szerezte, bár nem volt éppen könnyű dolga.

Volt azonban egy másik király is, János király, teljes nevén Szapolyai János. Ő is törvényes volt, mivel a nemesek rákosi gyűlése úgy döntött, hogy az országnak nemzeti király kell, elég volt az idegenekből, jelesül a Jagellókból és a Habsburgokból. Szapolyait, szintén kevéssel Mohács után, királlyá koronázták.

Két király volt tehát, egyszerre ketten ültek a trónon, a jelképesen persze. Ferdinánd nyugatról jött, Szapolyai keletről, a Szepességből és Tokaj környékéről. Volt tehát egyszerre két király és egy nagyon furcsa történelmi helyzet. A törökök Mohácsnál megverték II. Lajos seregét. A király meghalt, de máig sem tudjuk pontosan, hogyan. Lehet, hogy menekülés közben, nehéz páncélzatban, zuhogó esőben, csapkodó villámok fényénél valóban belefulladt abba az ártéri patakba. De az sincs kizárva, hogy megölték, talán karddal vagy tőrrel, de az is lehet, hogy csak segítettek neki megfulladni. A törökök győztek, de nem nyomultak tovább az ország belsejébe, nem várták be az őszt, délnek vették az irányt, kivonultak az országból, amely nem volt védtelen: a királyi sereget ugyan szétverték, de volt még másik kettő: az egyik Szapolyaié (aki, mint tudjuk, „nem ért oda”), a másik Frangepán Kristófé.

Frangepán aktív volt, ahol csak tehette, borsot tört a törökök orra alá. Szapolyait a jelek szerint elsősorban a trón érdekelte. Királlyá koronáztatta magát a nemzetiek csoportjával. „Nemzet” alatt ez a nemesi kör természetesen önmagát értette, a jobbágyokat például nem tekintette a nemzethez tartozónak; később a délvidékről érkező szerb menekültekkel sem volt hajlandó szövetséget kötni, pedig valószínűleg lett volna miért: a törökök nyilván csak a közelgő hideg miatt vonultak ki, visszatérésük várható volt. Szapolyai pár évvel korábban ültette tüzes trónra Székely Dózsa Györgyöt és verte le szadista kegyetlenséggel a lázadó jobbágyokat.

A Habsburgok pártján álló nemesek Pozsonyban gyűltek össze, ott választották meg ellenkirálynak a politikában ügyesen lavírozó Ferdinándot. Mindeközben mindenki sütögette a saját pecsenyéjét, rabolgatott erre-arra, „biztonságba helyezte” a menekülők vagyonát.

Krúdy regényeinek igazából nem a két vetélkedő király a hőse, hanem II. Lajos megözvegyült felesége, Mária királyné. A mohácsi csata után Budáról ő is Pozsonyba költözik, ott él a „jó pozsonyi polgárok” között. Vendégeket fogad, üzeneteket küld, gyengének vagy erősnek mutatkozik, ahogy a helyzet megkívánja, és a kardot is ügyesen forgatja. Szép, fiatal, energikus, okos. A regényben Szapolyai János a szerelmével ostromolja. Talán nem is reménytelenül. A festett király talán legjobb, legtalányosabb jelenete Mária és a brandenburgi lovag tárgyalása, amiben a harc tulajdonképpen az özvegy lelkéért folyik. Mária Habsburg, a nyugat szülötte, ez tagadhatatlan. A szavaiból azonban kiérződik valami vonzódás a keletről jött Szapolyai iránt is, aki ereje teljében lévő, nagytermészetű, a regényben tényleg szerelmes férfi; jóval idősebb Máriánál, tehát a szerető mellett akár apaszerepet is betölthetne. Mária ingadozik, mérlegel, de az is lehet, hogy csak taktikázik, saját politikai értékét igyekszik növelni. Végül a nyugat győz: az özvegy egy vadromantikus éjszakai jelenetben, férje felravatalozott holtteste mellett végkép kikosarazza Szapolyait.

Két király, két nemesi tábor, kettészakadt ország, sok pecsenye a tűzben, német szövetség az egyik oldalon, a törökökkel való lepaktálás a másikon, haszonlesés, zavaros kül- és belpolitikai manőverek, kelet és nyugat, “idegenek” és “nemzetiek” összecsapása. A többit nagyjából tudjuk. Mindehhez Krúdy gordonkahangja, romantikája, hangulatai és ételreceptjei. Most körülnézek a hálón és keresek magamnak egy Mohácsot valamelyik antikváriumban. Az ugyanis még hátra van a trilógiából.

  

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.