Megjelent

Pár napja kijött a nyomdából az Innovációs verseny című tanulmánykötet. Nekem is jár belőle egy példány a szerkesztők, Szabó Katalin és Hámori Balázs dedkikációjával. Étvégygerjesztőnek idemásolok egy részletet a kéziratról írt lektori véleményemből:

 

———————

 

Előrebocsátom: a magyar nyelvű szakirodalomban csak nagyon kevés olyan könyvet ismerek, amelyek hasonlóan széles perspektívából, mondhatnám enciklopédikusan tárgyalják az innováció témáját. Őszintén remélem, hogy a készülő könyvnek a belátható jövőben megjelenik majd egy rövidített szövegű, de ugyanakkor multimédiás változata is, hiszen az innováció témája, a bemutatott esetek izgalmas és színes volta szinte kívánja a képeket, a filmes linkeket, a világhálóba való beágyazást

 

Átfogó jellege mellett a könyv másik fontos erénye a mondanivalóját megalapozó, illetve azt kiterjesztő kutatási program. E program magját egy alapos kérdőíves felmérés adta, amit a szerzők egyéb eszközökkel (így például interjúkkal, fókuszcsoportos vizsgálatokkal, szakirodalmi források elemzésével, különböző adattárakból származó statisztikai adatok feldolgozásával) is kiegészítettek.

 

A szövegből az is kiderül, hogy a szerzők saját korábbi kutatásaikra is támaszkodtak, azokból sok ponton és bőven idéznek, vagyis a jelen kötet hosszabb, sokszereplős kutatási program összefoglalásának is tekinthető.

 

A friss kutatási program módszertanának és eredményeinek leírása az ötödik és a hatodik fejezetben található. Az ezeket megelőző illetve követő fejezetek elméleti és szakirodalmi keretet adnak a kutatási eredményeknek, megalapozzák, illetve továbbgondolják azokat. Friss kutatási eredmények más fejezetekben is megjelennek, de azokban nem tekinthetők dominánsnak.

 

A szerzők általános kiindulópontja kifejezetten gyakorlatias. Már a bevezetőben felhívják a figyelmet hazánk sajnálatos lemaradására az innováció területén. A gazdagon idézett nemzetközi felmérési eredmények jól érzékeltetik a problémákat: Magyarország számos mutató tekintetében a sereghajtók között kullog, és ez a helyzet a közeli jövőben aligha fog megváltozni. A szerzők – nagyon korrekten – elismerik, hogy kutatási eredményeik mintavételi problémák miatt valamivel pozitívabb képet mutatnak a valóságosnál.

 

A kutatási program tulajdonképpen sajátos mérési kísérletnek is tekinthető. A mérés problémájával a kötet több fejezete is foglalkozik. Az innováció területén sajnos sok mérési probléma van, a szakterület tele van fogalmi és definíciós problémákkal, a kutatóknak ezért egyáltalán nem volt könnyű dolga, és ebből nem is csináltak titkot: a megfelelő fejezetek szakszerűen tisztázzák a felmérések módszertani gyenge pontjait.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.