Törésvonal

Csaplár Vilmos: A magyarok az államalapítástól a 2010-es választásokig. Az a benyomásom, ezt a könyvet a szerző nem tervezte meg előre, nem készített hozzá vázlatot, vagy igen, de aztán nem igazodott ahhoz, hanem szabadon írt, amiről éppen kedve tartotta. Ha valamit érdekesnek talált, többet írt róla, alaposabban körüljárta. 

A műfaj és a stílus a szépirodalom és a szakfolyóiratok „ez ezt mondta, az azt mondta” világa között ingadozik.  A téma – ahogy a cím mutatja – a magyarok története a honfoglalástól napjainkig. Csaplár szerint ez a történet determinált: az események egy századokkal ezelőtt kialakult törésvonalhoz igazodnak. Ez a törésvonal jelenik meg újra és újra a magyar történelemben, hol nyíltan, szakadékká mélyülve, hol rejtve, álcázva. Betemetni még senkinek sem sikerült, minden ilyen kísérlet után magára talál: új formában, de a régi tartalommal bukkant elő.

A szereplők némi tévelygés után ehhez a vonalhoz igazodnak. A vonal szerepeket jelöl ki, és ha azokban éppen nincs senki, akkor vákuumként beléjük szippant valakit, betöltött szerep pedig megteremti a maga ellenpárját a szakadék másik oldalán. Néha nem lehet pontosan tudni, ki melyik oldalon áll, de a kép idővel tisztulni kezd, hogy aztán mindenféle történelmi események hatására újra összezavarodjon. A történelem mémek harca, üzeni a könyv, a mémek pedig szívósak, élni akarnak, életteret keresnek maguknak, uralkodni vágynak.

Sajátos megközelítés ez, de érdekes. Csaplárnak abban minden bizonnyal igaza van, hogy a rendszerváltás története még nincs kellő alapossággal megírva és megmagyarázva, nagyon sok a homály, félő, hogy minden más, mint aminek látszik, balra van a jobb, jobbra van a bal, fent van a lent és lent van a fent; az álcázás és a mellébeszélés valóságos nemzeti sporttá vált.

Ki oszlatja el a ködöt? Adósunk ezzel a történettudomány, de adósunk a szépirodalom, a film és a színpad is. Lehet, hogy évtizedekig azok is maradnak. E kérdés tekintetében egyáltalán nem vagyok optimista.  

Csaplár Vilmos - A magyarok

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.