Fó az egészség

A múlt héten elmentem az NJSZT konferenciájára. Az egészségügy volt terítéken, méghozzá az informatika, az információs társadalom és az esélyegyenlőség szemszögéből.

Hallottam új e-egészségügyi szolgáltatásokról, matematikai statisztikai összefüggésekkel dolgozó diagnosztikai eszközökről, fogyatékkal élők megsegítését szolgáló hazai fejlesztésekről és találmányokról, távdiagnosztikáról és riasztórendszerekről, a civil szféra magatartásáról és a hálózatosodás jelenségeiről, az idősek ellátásáról és egy sor más kérdésről.

Szorgalmasan gyűjtöttem a névjegyeket, hiszen innovációkról volt itt szó, azok diffúziójáról, piacra vitelérőről, intézményesítéséről, én pedig készülök az elkövetkező félév vállalkozási és innovációs kurzusaira, keresem a példákat, csábítom a csábítható vendégeket.

A konferencia bevezető előadásában jómagam az egészségügyi innovációk fontosságával, egyes jellemző irányaival és azok következményeivel foglalkoztam. Az irányok tekintetében a tömegesen jelentkező romboló (disruptive) innovációkra, a földrajzi távolságokat legyőző távközlési rendszerekre, az adatrobbanásra, a hatalmas adattömegekre épülő újfajta diagnosztikai eszközökre, a diagnózisok digitalizálásának nagyszabású programjaira hívtam fel a figyelmet. Azt próbáltam meg jelezni, hogy a technikai innovációk hatása nem tud teljes mértékben kibontakozni társadalmi és intézményi innovációk nélkül, gondolok például az egészségügy mai intézményi és finanszírozási rendszerére, az orvos-beteg viszonyra, az orvos-orvos és a beteg-beteg viszonyra, a formális és az informális kommunikációra, egyes szabályokra és szokásokra.

Az innovációk egyre hevesebben feszegetik az utóbbiak által megszabott kereteket, a feszültség benne van a levegőben, állandósult a reformkényszer, az államoknak és az egészségügy szervezeteinek lépnie kell, egyes változások pedig maguktól, spontán módon beindulnak, az új megoldások konkurálni kezdenek a „hivatalos” intézményekkel, eljárásokkal és csatornákkal. Örömmel tapasztaltam, hogy az előadások sora számos példával szolgált az elmondottakhoz. 

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.