A Flex-Com jelene és jövője II. – Új generációs alternatívák, migrációs lehetőségek

A cikk a A Flex-Com jelene és jövője sorozat II. része. Az első rész itt olvasható: A Flex-Com jelene és jövője I. – több, mint 15 éve meghatározó tényező a bérelt vonali piacon

A vezetékes és mobil szélessávú (broadband) hálózati szolgáltatások száma nő, elterjedésük már hosszú ideje tart. E fejlődés erősödő dinamikája túlszárnyalta a Flex-Com szolgáltatáskészletét és sávszélesség-tartományát, jelentős változást okoztak a szolgáltatás életében. Előtérbe kerültek és nagyarányú árcsökkenésen mentek keresztül az IP, Layer 3 és az Ethernet, Layer 2 technológiákat támogató központi gerinc, aggregációs és elérési hálózatok.

A gerinchálózat jellemzően rendkívül nagy sebességű átviteli kapacitással rendelkezik, melyeket a Magyar Telekom főként fényvezetős, optikai szálakkal old meg. A kivételesen magas biztonságot redundanciákkal, többszörös országos gyűrűk kialakításával biztosítja.
Az MPLS (Multiprotocol Label Switching, címkekapcsolt) technológia erre a gerinchálózatra épül. Az MPLS VPN (Virtual Private Network, virtuális magánhálózat), vagyis ügyfél hálózatonként külön-külön kialakított és elszigetelt virtuális magánhálózat kialakítására nyújt közkedvelt lehetőséget. A szolgáltatás használója az így kialakított VPN hálózatot egy LAN hálózatnak látja. A hálózat mind Layer 2, mind pedig Layer 3 VPN szolgáltatások tökéletesen izolált forgalmi elválasztását megvalósítja. E funkció működését rendkívül nagy teljesítményű és nagy biztonságú hálózati kapcsolók teszik lehetővé.

A T-Sytems élen jár e technológiák alkalmazásában, az elmúlt években új, nagy sávszélességű, IP alapú termékeket hozott létre. A sávszélesség növelésével egyre újabb és szélesebb szolgáltatásválasztékot nyújtó előfizetői végberendezéseket alkalmaz, amelyek intelligenciájára és multimédia (hang, adat és video) képességei biztosítják az IP Complex Plusz és a MultiFlex termékeink jövőállóságát.
Mindkét termék ugyanarra a robusztus MPLS gerinchálózatra támaszkodik, mely a magas rendelkezésre állás mellett hiba esetén gyors helyreállítást, szükség szerint pedig tartalék útvonalra való gyors átkapcsolást is biztosít, az adatforgalom összetevői pedig fontosságuk szerint, több forgalmi osztályba sorolhatók.

Az IP Complex Plusz és a MultiFlex működési elve és csatlakozása már messzemenően alkalmazkodik a vállalati számítógépes hálózatokhoz.

  • Nincs szükség például az ügyfél hálótatát a szolgáltató hálózatával összekötő drága WAN interfészre, csatlakozóra, amit az ügyfél útválasztójába külön meg kellene vásárolni, a szolgáltatáshoz illeszkedés ugyanolyan közönséges és olcsó hálózati csatlakozóval lehetséges, mint amilyent az ügyfél más LAN elemek hálózati csatlakoztatásához is használ (akár egy asztali PC LAN kábele is megfelelhet erre a célra).
  • A csatlakozástól jóval nagyobb jelentőségű, hogy e szolgáltatások képesek a vállalati telephelyek adat-, hang- és internetforgalmát egy hálózatba integrálni kiegészítő távközlési eszközök beszerzése nélkül több átviteli közeg és technológia tartalék útvonalának (back-up) emelt szintű biztonsága (pl. mikrohullámú, VSAT és ISDN összeköttetésekkel), és a szolgáltató proaktív ügyfélkiszolgálása és hibaelhárítása mellett.

E szolgáltatások távközlő-hálózati felépítése, kialakítása is alapvetően eltér a bérelt vonali megvalósításoktól. Míg a bérelt vonali hálózati összeköttetések jellemzően pont-pont, fixen kiépített csatornákon keresztül transzparens útvonalat képeznek, addig az IP Complex Plusz és a MultiFlex hálózatok fix kiépítése csak arra a rövid szakaszra koncentrálódik, amíg az ügyfél LAN forgalma a legközelebbi gyűjtőponthoz (PE, Provider Edge, azaz szolgáltató oldali routerhez) nem ér.

Ettől a ponttól kezdve közös, elosztott erőforrás gondoskodik a végződtetéséről. Ennél fogva nyilvánvaló, hogy a kapcsolt technológia jóval gazdaságosabban, következtetésképpen olcsóbban bánik a hálózati erőforrásokkal a bérelt vonali összeköttetések állandó erőforrásigényével szemben.
A Flex-Com menedzselt digitális bérelt vonali szolgáltatás alternatívái, kiváltó szolgáltatásai mostanra beértek. A Flex-Com max. 2Mbit/s-os összeköttetések sávszélességével szemben az IP Complex Plusz és a MultiFlex szolgáltatásoknál alkalmazott fejlett réz, optika és mikro technológiák elérési sebessége akár 100 Mbit/s vagy 1 Gbit/s alkalmazására is lehetőséget ad. Az új technológia nem csupán sebességbéli fölényt, de a szolgáltató számára korszerűbb minőséget és hosszabb távú gyártói, szállítói garanciákat is jelent, ami az előfizető számára számokban is egyértelműen kifejezhető minőségi többletet, szolgáltatásbiztonságot jelent. Mára elmondható, hogy a T-Systems ügyfélvégpontjainak jelentős száma hajtott végre migrációt Flex-Com hálózatáról e két szolgáltatás valamelyikére.
A mai korszerű, egyre nagyobb elterjedtséggel rendelkező kapcsolt hálózatok számos előnye mellett van néhány eset, amikor a kapcsolt hálózat hátrányba kerül a bérelt vonallal szemben:

  •  A kapcsolt adathálózat teljesítőképességét meghaladó vagy túl drágán kiépíthető nagy sebességű elérési igények esetén. Vitathatatlan, hogy a kapcsolt hálózatok a bérelt vonali struktúráktól jóval nagyobb elosztott intelligenciát igényelnek. A nagyobb intelligencia drágább megvalósítást, magasabb szolgáltatási árat jelent. Jelenleg ez a határ 100 Mbit/s körüli, kivételes esetben elérheti az 1Gbit/s-ot. Az ilyen vagy e feletti összeköttetés igények esetén már érdemes mérlegelni, hogy érdemes-e bérelt vonalra váltani (pl. CAD/CAM alkalmazások, szerverfarmok elérése esetén) pl. a bérelt vonali optikai összeköttetést biztosító üvegszálas GigaLink szolgáltatásra. E szolgáltatás egy jellemző alkalmazására világítok rá a Mire jó egy háromszög? c. bejegyzésemben.
  • Rendkívül alacsony, s e mellett még fix késleltetésre is szükség van. Vannak alkalmazások, amelyek nem viselik el a túl hosszú válaszidőt, ill. annak ingadozását, működésük valós időre és kötött válaszidő ablakra vannak kiélezve (response critical applications). Különösen kényesek e tényezőkre a valós idejű alkalmazások (pl. termelésirányítás, egészségügy, válaszidőre kiélezett adatbázis alkalmazások).
  • Szabványos csatlakozásra és homogén hálózatra van szükség. Ez az igény főként több szolgáltató területén elhelyezkedő vállalati, intézményi telephelyek hálózatba foglalása esetén kerül előtérbe. Jellemzően a különféle szolgáltatók nem valósítottak meg IP MPLS vagy Carrier Ethernet hálózatokat, ill. ezek megvalósítása különböző, eltérő, decentralizált menedzseltséget és más-más QoS megvalósítást biztosít, ami az ügyfél számára bonyolult üzemeltetési, hibaelhárítási helyzeteket okoz. Ez elkerülhető a nemzetközi összeköttetések kialakítására is alkalmas, a szolgáltatók bérelt vonali „közös nyelvét beszélő” Nagy sebességű bérelt vonali (HSLL: High Speed Leased Line) szolgáltatás igénybe vételével.

Tagged , , , , , , ,

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.