Digitális szakadék

Maradjunk még egy bejegyzés erejéig Kevin Kelly alább említett könyvénél! Az infokommunikációs technológiák társadalmi hatásaival, az információs társadalommal foglalkozó írások kihagyhatatlan témája a digitális esélyegyenlőtlenség. Ebből a szempontból a társadalom lényegében két nagy csoportra bontható. Az első tagjai használni tudják a modern eszközöket, megengedhetik maguknak, hogy megvásárolják és birtokolják őket, be vannak kötve a hálózatba, és megvan a kellő tudásuk is. A második csoportba tartoznak a szegények, a „digitális írástudatlanok”, a hálózatok által el nem ért perifériákon élők.

E szakadék megszüntetését, az esélyegyenlőség biztosítását általában fontos feladatnak tartják, alig van olyan párt- vagy kormányprogram, iparági társadalmi felelősségi nyilatkozat, ami ne emlékezne meg róla.

Kevin Kellynek erről a kérdésről sajátos véleménye van. Szerinte nem kell aggódnunk amiatt, hogy a világ a modern eszközökhöz való hozzáférés szempontjából gazdagokra és szegényekre bomlik. A technológiai innovációk természetes rendje, hogy az újdonságokhoz először a gazdagok férnek hozzá, vagyis azok további fejlesztését tulajdonképpen ők finanszírozzák. Nem kell aggódni, mivel e fejlesztés eredményeként az eszközök egyre barátságosabbakká és olcsóbbakká válnak, vagyis a fejlődés automatikusan betömi a szakadékot (bár én inkább így mondanám: folyamatosan odébb tolja).

Ez történt a televízióval, ami ma gyakorlatilag minden háztartásban ott van, ez történik a számítógéppel, a mobiltelefonokkal. Kezdetben mindegyikük a gazdagoké volt, később tömegcikké váltak. Ez így helyes, mondja Kelly, fizessenek a gazdagok, legyen az ő pénzükből olcsóbb a technológia és könnyebb a hozzáférés.

Nem kell aggódni azért, mert még nincs mindenki bekapcsolva a világhálóba és nincs mindenkinek okostelefonja. Aggódni azért kell, folytatja Kelly, hogy mi lesz akkor, ha mindenki be lesz kapcsolva és mindenkinek lesz okostelefonja vagy táblagépe, kinek hogy tetszik. A technológiai fejlődés úgynevezett „nem szándékolt következményei” ekkor fognak megjelenni és kibontakozni. Az igazi kockázat, az igazi bizonytalanság itt rejlik, és nem az egyenlőtlenségben.

Ha elfogadjuk et a logikát (mert Kellynek nincs feltétlenül igaza, az övé csak egy vélemény a sok közül), az egyenlőség akár veszélyesebb is lehet az egyenlőtlenségnél, hiszen felforgathatja a társadalmat, és nem tudjuk, hogyan.

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.