Janka

Móricz Zsigmond 1924-25-ös naplóját olvasom, pontosabban Naplóit, mert ez a szó áll a vaskos, sok jegyzettel, függelékkel kiegészített  kötet címlapján. A többes szám valószínűleg az írások eredeti hordozóinak sokféleségére utal; rendezésük, kommentálásuk, kiegészítésük, szerkesztésük bizonyára nagyon nehéz munka volt.

 

A szöveg különös, izzó, lebilincselő. Most éppen a feleség, Holics Janka öngyilkosságánál tartok, vagyis a 2025-ös év márciusánál. Az eddig elolvasott néhány száz oldal tulajdonképpen teljes egészében Jankáról szól, vagy inkább Móricz és Janka viszonyáról. Mindenki más csak mellékszereplő, még ha sokat emlegetik is.

 

Különös viszony ez. Móricz úgy viselkedik, mint a festő, aki állandóan a hóna alatt hordja a rajzfüzetét, és ha megpillant valamit, abban rögtön témát keres, és lerajzolja. Móricz tudja, hogy íróként akkor a legjobb, művei akkor a leghitelesebbek, ha arról ír, amit megél, átél, átérez, saját személyében megtapasztal. Magáról ír, magát írja ki, terápiás elszántsággal és buzgalommal. Nemi életének egészen intim részleteiről is pontosan beszámol. Nehéz lenne megmondani, hogy valóban beleszeretett-e a színésznő Simonyi Máriába, vagy azért bocsátkozott ebbe a kalandba, hogy figyelhesse magát, hogy megírja, kiírja magából ezt is.

 

Írásait Janka cenzúrázza, a szó szoros értelmében. Féltékenyen nézi ezeket az írásokat, önmagát keresi bennük, talán nem is a férjére, hanem az írásra féltékeny. Móriczot ez a cenzúra gúzsba köti, rabláncon tartja, ugyanakkor éppen ez a különös rabság és a vele járó érzelmi izzás szolgáltatja számára a legjobb írói nyersanyagot. Hol nyíltan, hol kódolva ír: a Naplók után valószínűleg több művét újra kellene olvasni.

 

Több mint háromszáz oldal után Janka ugyanolyan rejtély, mint az első oldalakon. Talán rejtély volt Móricznak is, ezért írt róla állandóan. Újra és újra nekifut, hogy megragadja, leírja, megértse. Próbálta megfejteni, hogy kivel élt tulajdonképpen, mit kapott ettől az asszonytól, mit szabadított fel és mit fojtott el benne Janka.  

  

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.