Találkozó 21

Pénteken kora délután véget ért a 21. Vezérigazgató Találkozó. Szolid ünnepség (tűzijáték, torta) is volt, mivel az elsőre pontosan tíz évvel ezelőtt, 2001. áprilisában került sor.

A mostani az uniós elnökségre való tekintettel a „Mi és Európa” főcímet, vezető témáját és alaphangulatát illetően pedig a „Növekedés esélyei” alcímet kapta kettes sorszámmal, mivel ilyen cím már volt korábban, de a válság utáni növekedés témája nem avult el. Alaphangulatot mondok, mivel minden ilyen találkozónak megvan a maga hangulata, légköre, aurája: valami mindig van a levegőben.

Az elmúlt két év találkozóinak hangulatát a válság határozta meg, ez viszont mára elmúlt, aki beszélt róla, általában múlt időben tette. (Sokan beszéltek, az összlétszám meghaladta a kétszázat.) A válsághoz kapcsolódó intézkedéseken gyakorlatilag mindenki túl van, mindenki gazdagabb lett néhány tapasztalattal.

Most inkább az útkeresés és az új nemzetközi és hazai politikai irányvonallal való ismerkedés hangulatát éreztem a levegőben. Az óvatos kóstolgatás hangulata ez. Ekkora tömegben meg lehet figyelni, mi vált ki örömet, mi gyanakvást és mi heves ellenszenvet, mi osztja meg a közönséget, mi az a politikai megnyilatkozás vagy intézkedés, ami egybevág a közönség ambícióival és érzelmeivel, mi az, ami hidegen hagyja, és mit fogad gúnnyal vagy ellenállással. A közönség persze tarka, profil, méret, pozíció, tulajdonosi kör, képzettség stb. alapján sokféle ember van itt (ez jól látszott egyes megnyilatkozásokon és az azokra adott reakciókon), de, mint mondtam, valami azért mindig érezhető a levegőben.

Tíz éve figyelem, hogyan szólal meg az informatikai iparág ezeken a találkozókon, pontosabban miként próbálja megszólítani a többi szektor – vagyis az ügyfelek – felsővezetői szintű képviselőit (tehát nem az informatikai vezetőit, a CIO-kat). Megfigyelésem szerint tíz év alatt egy klasszikus hype-ciklus futott le. Tíz ével ezelőtt a csúcs közelében indultunk, majd az illúzióvesztés évei következtek, most az óvatos felvilágosodás korszaka látszik kibontakozni.

Az informatikai szektornak mostanában kétségtelenül van mondanivalója az üzleti vezetés számára, de jól kell megválasztania a témákat, és meg kell találnia a közös nyelvet. Nem a saját, hanem az üzlet problémáiról kell beszélnie. Ez egyszerűnek és természetesnek hangzik, de nem az: az informatikai szakma nehezen tanulta meg ezt a beszédet és ezt a nyelvet, és ez ma sem megy mindenkinek, de vannak pozitív példák, a másik oldalon pedig lehet érezni, mikor nő meg az érdeklődés, mikor figyelnek fel valamire.

Az informatikai szektornak most jó témái vannak az üzleti oldal számára. A válság ismét előtérbe tolta a racionalizálás, a költségcsökkentés, az automatizálás fontosságát (konszolidáció, virtualizálás, cloud computing stb.). A beruházásokkal, a létszámbővítéssel egyelőre mindeni óvatos, inkább a hatékonyságot, a termelékenységet szeretnék növelni, ezt (is) várják az informatikától – miközben természetesen nem akarnak többet költeni rá. Nyilvánvaló, hogy innovációra van szükség, annak minden fajtájára. Az informatikának ezekből az irányokból kell támadnia. De van más is, itt van például a hatalmas adattömegek és a „smart systems” világa: smart healthcare, smart energy systems, smart government, water, town, manufacturing, transport, education stb. Meg kell tanulni eladni ezeket, a mostani találkozón láttam is erre példát. Ehhez a világhoz tartozik a mobilitás és a mindenre és mindenhová kiterjedő széles sáv ígérete is.

Az informatikai szektor számára vonzó terepet jelentenek egyes nagyrendszerek, amelyekről tudjuk, hogy masszív informatikai fejlesztések nélkül egyszerűen fenntarthatatlanok, technikai, szervezési és intézményi innovációk nélkül, jelenlegi formájukban totális csődhöz vezetnek. Ilyen mindenek előtt az egészségügy. A találkozó egyik szekciójában örömteli csodálkozással hallgattam, hogy egy hazai kórházcsoport vezetői milyen lehetőségeket látnak az informatikai fejlesztésekben, és azokat hogyan illesztik be a stratégiájukba: integráció, gazdaságosság, megtakarítások, új szolgáltatások, piaci lehetőségek kihasználása, külföldi terjeszkedés, megelőzés, áramvonalasított adminisztráció… Szokatlan volt, meglepően modern, meghökkentően széles látószöget nyitott. Sok sikert a megvalósításhoz!

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.