Kudarcok könyve

Pár hete egy új könyv tervén tépelődöm, és már ki is tűztem úgy másfél tucat cédulát az asztalom melletti parafatáblára. Lehet, hogy a tervből nem lesz semmi, mert máson is gondolkodom, de nem kizárt, hogy mégis lesz, mert kezd megtetszeni a téma, és már a szerkezetét is látni vélem.

Az ötletet tulajdonképpen az adta, hogy néhány informatikai tárgyú könyv után tavaly egy vezetési témájú kötetnek lettem a társszerzője. Az előbbiek sorát a „Verseny az elektronikus üzletben”-nel kezdtem meg még 2000-ben, ez után az „Informatikai beruházás – üzleti megtérülés” következett (Forgács András volt a társzerzője), majd a több társszerzős „Blogvilág” látta meg a napvilágot, 2009-ben pedig világra jött az „Üzleti elvárások – Informatikai megoldások”. A sort a múlt év végén a „Vezetés egykor és most” szakította meg, ami végeredményében klasszikus vezetési feladatokat tárgyal, technológiáról csak ezek szemszögéből tesz említést. Van viszont benne egy fejezet a kudarcokról és a bukásokról, amihez Tomka János szerzőtársam a bibliai József történetét dolgozta fel példaként. Ennek kapcsán kicsit beleástam magam a kudarcok irodalmába, ahol sok érdekességre bukkantam, jóval többre, mint amennyit egy fél fejezetben le lehet írni.

Innen jött az ötlet: vissza kellene térni az informatikai témákhoz, de a kudarc látószögéből kellene vizsgálódni.

A témán rágódva egy cédulára egy munkacímet is felírtam: „Innováció és kudarc az informatikai iparban”. Mire gondolok tulajdonképpen? Informatikai cégekkel, vállalkozásokkal, termékekkel kapcsolatban sok sikertörténetről hallhatunk, ezekből sokat lehet tanulni, de legalább ennyire tanulságosak a kudarcok is, és ezekből is akad bőven. Ahol innováció van, ott van kudarc is. A kudarcok két fajtájával kellene foglalkozni: egyrészt az iparágon belüli kudarcokkal (sikertelen fejlesztések, zátonyra futott üzleti vállalkozások, elhibázott üzleti modellek, téves stratégiai irányok, elvesztett piaci háborúk stb.), másrészt azokkal a kudarcokkal, amelyeket informatikai innovációk idéznek elő más iparágakban (piacról kiszorított termékek, odébb tolt fedezeti pontok, megváltozott versenyfeltételek, megszűnő monopóliumok és így tovább).

A fejezetek gondolati ívét a nagy technológiai innovációs ciklusok adnák. Megnéznénk, hogy ennek fejlődési fázisaiban mik a jellegzetes, az adott szakaszra különösen jellemző kudarctípusok. Az első fejezet például a „túl korán jött” innovációkról szólhatna, a következő a diffúziós problémákról, a harmadik a piaci szegmensek közötti szakadékon való átjutásról, a negyedik az innovációs ciklusok közepén jelentkező tömeges csődökről, kellene írni egy fejezetet a romboló innovációkról, az érett piacokra jellemző pozícióharcok áldozatairól, szóval fel lehetne fűzni erre a szálra nagyjából tíz fejezetet, és ennyi elég is lenne egy körülbelül 200-220 oldalas könyvhöz.

A fejezetek egy rövid példával indulhatnának, ez után tisztázhatnánk, hol is járunk éppen az innovációs ciklusban, miért jellemző erre a szakaszra a példában szereplő kudarctípus, ez után egy karakteres példa (kudarc, bukás) részletesebb elemzése következne, majd a tanulságok összefoglalása és az átkötés a következő fejezethez. A példákat is elkezdtem cédulázni, sok van belőlük, és a kudarc-irodalom is meglepően nagy.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.