Nagy agy

A március 4-i bejegyzésben olvasható történetet egyébként Jeffrey Stibel Wired for Thought című könyvében találtam. Stibel agykutató vállalkozó, vagy vállalkozó agykutató, nehéz eldönteni, hogy pontosan micsoda. Azt állítja, hogy az internet, pontosabban a világháló egyre jobban hasonlít az agyhoz, aki tehát meg akarja érteni hogy a net milyen irányba fejlődik, legjobb, ha az emberi agyat tanulmányozza.

Az agyban neuronok vannak és összeköttetések, a hálón weboldalak és linkek. A félvezetők ugyanúgy kapcsolnak be és ki, mint a neuronok. Az idegpályák ugyanúgy viszik a jeleket, mint a távközlési cégek drótjai. Az agy végső soron egy biológiai gép, egy gondolkodó gép. Az agy működése megérthető, sőt, ma már közvetlen agy-számítógép kapcsolatra is van példa, vagyis egy gépet akár gondolatokkal is irányítani lehet.

Az internet fejlődése – állítja Stibel – ugyanolyan pályát fut be, mint az agyé. Az internet lépésről lépésre egy hatalmas aggyá válik. Információkat gyűjt, emlékezik, szelektál, rendez, tanul, mintázatokat ismer fel, felejt, töröl, keres. Saját gondolkodásunk a kulcs az internet evolúciójához.

Mindez jól megfigyelhető, csak egy kicsit hátrébb kell lépni, hogy a fák ne takarják el az erdőt. Helikopterből kell lenézni a tájra, hogy felismerjük az összefüggéseket. A számítógép nem agy, az csak egy gép; a háló viszont fejlődő agy, valamiféle kollektív öntudat letéteményese. A háló gondolkodni tanul. Az agyban több mint százmilliárd neuron van. Az internet komplexitása – állítja Stibel – belátható időn belül eléri ezt a nagyságrendet. Intelligenciája nem “mesterséges” lesz, hanem valóságos.

Erre az izgalmas evolúcióra alapozva vállalkozásokat lehet felépíteni – itt találkozik az agykutató a vállalkozóval. A könyv egyébként “amerikaias”: érdekes, fecsegő, anekdotázó. 

    

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.