Transzferárak

Laáb Ágnes tanárnő (BMGE), a Vezetői számvitel – Módszertani füzetek nevű kiadványsorozat (Complex – Wolters Kluwer) szerkesztőjének felkérésére írtam egy cikket a transzferárakról a következő számba. „Transzferárak elméleti és történeti nézőpontból” lesz a címe. Íme a bevezetése:     

———————————————-

Piacgazdaságban a termékeknek és szolgáltatásoknak ára van: ez az összeg, amit a vevő fizet az eladónak. „Vevő” és „eladó” alatt általában egymástól független személyeket vagy szervezeteket értünk. Versenypiacon az árakat a piac erői alakítják; ahol sok egyforma erejű versenytárs van, az ár külső adottságnak tekinthető, amihez alkalmazkodni kell. Az áraknak nagyon fontos gazdasági szerepük van: befolyásolják, orientálják a fogyasztók és a vállalatok viselkedését, befektetési döntéseket alapozhatnak rájuk, átrendezhetik az egyensúlyi viszonyokat, és így tovább. A példa kedvéért: ha az olaj ára felfelé vagy lefelé megy, jelentős változások történhetnek a világgazdaságban. Nem csoda, hogy a közgazdaságtan sokat foglalkozik az árak és az árazás problémájával.              

Termékek azonban nemcsak a szabad piacon cserélnek gazdát, hanem szervezeteken belül is. Az is gyakran előfordul, hogy az egyik szervezeti egység valamilyen szolgáltatást nyújt egy másiknak. Ilyen helyzetekben nem egymástól független „vevőkről” és „eladókról” van szó, mivel a szereplők ugyanahhoz a szervezethez tartoznak. Az árakat sem közvetlenül a piac erői alakítják: az árképzés módja a szervezet működési rendjétől, az irányítás logikájától függ¸ a szervezet vezetői döntik el, hogy milyen árakat és árképzési módokat használjanak. Ilyen helyzetekben belső átadási árakról, angol eredetű kifejezéssel transzferárakról (transfer prices) beszélünk.          

A transzferárak problémájával szinte minden számviteli tankönyv foglalkozik. Nem csoda, hiszen a korszerű vállalatvezetés egyik legizgalmasabb és legtöbbet vitatott kérdéséről van szó. A téma több évtizede jelen van már a szakirodalomban (a jelen cikk hivatkozásaival és irodalomjegyzékének összeállításával kifejezetten ezt igyekeztünk érzékeltetni), cikkek, könyvfejezetek, tanulmányok százait írták róla, a „transfer price” keresésre több százezer találatot hoz ki a Google. Ugyanakkor szakmai körökben ismert tény, hogy a belső árak optimális meghatározásának problémáját egyelőre senki sem tudta megoldani, ráadásul az elméleti javaslatok és a gyakorlat között szakadék tátong: az elméleti eredmények csak módjával szivárognak át a gyakorlatba.              

A problémáról több szakterületeknek van mondanivalója. Állatorvosi lóként sajátos szemszögből hozza felszínre a vezetői számvitel számos régi problémáját. A javasolt optimalizálási modellek egy része a közgazdaságtan fogalmaival és összefüggéseivel operál, de szerepet kap itt a matematikai programozás is. A modellek gyakorlati alkalmazása informatikai kérdéseket is felvet. Az utóbbi években különös figyelem irányult a nemzetközi vállalatok belső árképzési gyakorlatára – ez hazánkban, de másutt is jelentős részben az egymással viaskodó politikai pártok és az adóhivatal érdeklődésének köszönhető. A gyakorlatban megfigyelhető megoldások magyarázatához számos szakember a viselkedéstudomány módszereit és megközelítési módját alkalmazza.       

A következőkben a transzferárak problémájának elméleti és egyes történeti vonatkozásit igyekszünk bemutatni, a teljesség minden igénye nélkül. Négy dologra vállalkozunk: (1) megkíséreljük bemutatni a vonatkozó szervezeti és döntési hátteret, (2) összehasonlítjuk a fontosabb megközelítési módokat és javasolt modelleket, (3) felhívjuk a figyelmet az elmélet és a gyakorlat közötti különbség lehetséges okaira, (4) röviden foglalkozunk a vállalatcsoportokon és a multinacionális cégeken belüli transzferárak „forró” problematikájával. Mindenekelőtt arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a belső átadási árak kérdéskörének teljes körű elemzése és megértése, a gyakorlatban is alkalmazható, a gyakorlat által is elfogadott megoldási javaslatok kidolgozása elképzelhetetlen a megfelelő szervezeti háttér és az alkalmazás tényleges feltételeinek ismerete nélkül.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.