Vendég a háznál

Vendéget hívni egy kurzusra jó dolog. A vendég általában a gyakorlatból jön. A gyakorlat mindig más egy kicsit, mint az elmélet. Az elmélet általában letisztultabb, rendezettebb, de szinte mindig késésben van a gyakorlat mögött, ami színesebb, gazdagabb nála. Egy kurzuson mindkettőre szükség van, jöjjön tehát a vendég.

Vendéget hívni egy kurzusra kockázatos dolog. A vendég a gyakorlat embere. Ért valamihez, csinál valamit, de nem biztos, hogy tud róla beszélni. Nem akárhogy beszélni, hanem ahogy egy kurzuson kell. A meghívó felet néha kellemetlen meglepetés éri. Kiderül például, hogy a remek gyakorlati szakember a katedrán lámpalázas lesz, elbizonytalanodik. Hiányzik belőle az előadói rutin. Nem tudja pontosan, hol is tart a kurzus, vagy nem törődik vele, elölről kezd mindent vagy előre ugrik, lelövi a következő foglalkozás poénját. Néha azt is mondja, hogy az elméletnek nincs igaza, minden másképp van, mint ahogy a könyvek leírják, és ilyenkor a hallgatók kárörvendte pislognak a kurzus gazdája felé.

Mitnyik Bélával (Stratis Kft.), akit a minap hívtam meg egy outsourcing-kurzusra, szerencsém volt. Pont azt kaptam tőle, amit vártam. Az outsourcing alapjait már leraktuk, most kellett valaki, aki a gyakorlatról beszél, a kiszervezés folyamatáról az ötlettől a megvalósításig. Kérdésekkel gyakran megszakított (jón jel, a közönség ébren van és figyel!) előadásából kiderült: amit az elmélet az outosurcingról mond, az általában jó. Jó, de messze nem teljes. Az élet aranyfája zöldebb. A szolgáltató részlegekben emberek ülnek, emberi erényekkel és gyarlóságokkal. Semmi sem megy simán. Mindennek alaposan utána kell járni, semmit sem kell azonnal elhinni.

Az informatikai rendszereket nem istenek tervezik. A rendszereknek múltja van, valahogy kialakultak, burjánzanak, ágaik hol zöldelleni, hol hervadni kezdenek, az emberek pedig közben egymást váltják: aki elmegy, egy kicsit mindig magával visz a kollektív emlékezetből. Egy jó kiszervezési akcióhoz idő kell, következetesség és szigorú módszertani logika. Gyakorlati ismeretek nélkül a hallgatókban talán csak az marad meg, hogy azt szokták kiszervezni, ami nem tartozik a „core business”-hez, ami nem alapvető kompetencia, meg talán az is, hogy az egésznek van valami köze a  tranzakciós költségekhez.

A foglalkozás után, hazafelé tartva, esettanulmányokat válogattam a nyári outsourcing kurzushoz. Szerencsére van belőlük bőven. Az esttanulmány jó dolog, de csak félúton van az elmélet és a gyakorlat között. A jó vendég már egész közel van a gyakorlathoz, de neki is ki kell szakadnia a maga világából, el kell jönnie az osztályterembe. Oktatási szempontból az ideális az lenne, ha nemcsak beszélnénk valamiről, hanem ki is próbálnánk… 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.