Válságban van?

Tegnap reggel elmentem a KPMG-BME Akadémia szokásos negyedévi harvardos rendezvényére. Mindig egy, a Harvard Business Review magyar kiadásában megjelent cikk adja a témát, amit felkért előadó vezet fel, majd a vitát is ő irányítja. Ezt a szerepet tegnap Bod Péter Ákos töltötte be, a téma pedig a közgazdaságtan, pontosabban a racionális közgazdaságtan volt.

Válságban lenne a közgazdaságtan, pontosabban a mainstreamnek nevezett közgazdaságtan, amely arra a feltételezésre épül, hogy a gazdasági tevékenység fő szereplői, az emberek és a vállalataik racionálisan viselkednek? A Közgáz tanára egész sor példát hozott fel az irracionális viselkedésre, meg arra is, amikor az egyének külön-külön racionálisan, ám csoportként mégis irracionálisan cselekednek. Igen, az embereknek gyakran az érzelmeikre hallgatnak, bonyolultabb helyzeteket nem tudnak átlátni, nyájszellem uralkodik a köreikben, megismerő és elemző képességük korlátozott, tudatukban birokra kelnek az ellentétes tartalmak. 

Válságban lenne ettől a közgazdaságtan, a racionális gazdasági cselekvés tudományaként? Nem hinném. Inkább arról van szó, hogy a közgazdaságtan a maga fogalmaival és modelljeivel nem tud mindent megmagyarázni, ami a gazdaságban történik. De ez nem is a feladata. A közgazdászok, a vállalati menedzserek felkészítése szerencsére általában összetett: a közgazdaságtan mellett tanulnak mindenfélét, például szociológiát, szociálpszichológiát, szervezeti viselkedést, esetleg pszichológiát, antropológiát meg egyebeket is. Az így szerzett ismereteknek együttesen kell segíteniük a gazdaság útvesztőiben való eligazodást. A közgazdaságtannak nem kell újra felfedeznie, amit más szakterületek már felfedeztek, már csak azért sem, mert könnyen nevetségessé válhat, ha újra felfedezi a spanyolviaszt. A tudományterületek közötti párbeszéd hasznos és egészséges, a határterületek átfedése természetes jelenség. Nyitottnak kell lenni, az a fontos.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.