Széljegyzet

A történelem dőlt betűs széljegyzet a lapok szélén. A család végigéli a huszadik századot. Él vagy túlél? Él és túlél? Túlél, mert él? Él, mert túlél? Ezt nehéz lenne megmondani.

Valószínűleg nem tudják megmondani, megmagyarázni, mit történik körülöttük, milyen logika mozgatja a világot. Nem értik, és különösebben nem is akarják megérteni. Nem látják a történelmet, hanem benne élnek. Kihasználják azt a teret, ami éppen adatik. Életben akarnak maradni, boldogulni akarnak valahogy. Nem látnak irányokat, mozgalmakat, pártokat, csak embereket látnak. Nem a történelemmel érintkeznek, hanem emberekkel. Két világháború, ötvenhat, rendszerváltás. Katonák jönnek, katonák mennek. Rendszerek jönnek, rendszerek mennek. Gagarin körülrepüli a Földet.

Élnek? Szépen élnek? Életük legnyugodtabb, legbékésebb időszaka a hatvanas-hetvenes évekre esik. A lassú, nyugodt gyarapodás időszaka ez. Emelkednek, építkeznek, két szobából háromba költöznek, dolgoznak. Wartburg, telek, disznóölés. A történet hol lassan, hol gyorsan mozog előre, néha ugrik egyet, megelőlegez valamit, belenéz a jövőbe, hogy érthetőbbé váljon a jelen. Visszatérő motívumok, vezérdallamok adják az állandóságot a változásban. Generációk váltják egymást, de valahogy minden ugyanaz marad.

A történet lassan indul, de aztán teljesen magával ragad, sodorni kezd. Ezernyi apró emlék. Színek, ízek, szagog, tárgyak, helyzetek, érzések, benyomások. Kőrösi Zoltán könyvét a pozsonyi Kalligram adta ki. A címe: Szerelmes évek.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.