Rés

Kérés Debrecenből: hirdessek meg egy kurzust a doktori iskolában, olyat, ami a szolgáltató egyetem koncepciójához passzol. Némi töprengés után a tudásmenedzsment témáját választom. Az adott szemszögből nézve a kérdést két altémát kell tárgyalni, már amennyire a szűk időkeret megengedi: az egyik az egyetem saját belső tudásmenedzsment rendszere, a másik az egyetem mint tudásmenedzsment-funkciókat betöltő központ egy adott (városi, regionális stb.) környezetben. A kettő nem ugyanaz. Az egyik működhet jól, a másik rosszul. Tapasztalataim szerint a tudásmenedzsment szempontjából néhány hazai egyetem jól példázza a különbséget a „tudni” és a „csinálni” (vagy „csinálni tudni”) között, vagyis a „knowing-doing gap” itt valóban létezik.             

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.