Összeomlás

A hétvégén Jared Diamond Összeomlás (Collapse) című könyvét lapozgatom. Diamond az University of California at Los Angeles professzora, szépen dekorált tudós, mindenféle kitüntetésekkel és tisztségekkel. A tárdadalmak felemelkedése és bukása izgatja.

Ez a könyv a bukásokról, az összeomlásokról szól. Diamond végigkutatta a világot Izlandtól a Húsvét-szigetig. Olyan társadalmak nyomát kereste, amelyek meglepő magasságokba emelkedtek, majd tönkrementek, elpusztultak, méghozzá kevéssel fénykoruk után. A bukásnak több oka van, de Diamond egyet kiemel közülük: ezek a társadalmak elfogyasztották, felélték, tönkretették azokat a forrásokat, amelyeknek a létüket és a felemelkedésüket köszönhették. Hogy ezt miért tették? Egy sor okuk volt rá: nem ismerték fel a lassan kúszó trendeket, felismerték a problémákat de régi módszereket próbáltak alkalmazni új problémák megoldására, a kollektív érdekeket feláldozták az egyéni érdekek oltárán, gazdasági és politikai elitjeik elszakadtak a realitásoktól, téves, ámde makacs ideológiák vezették őket, és így tovább. Diamond számtalan példát hoz minderre, történelmi és természettudományi ismeretei rendkívül gazdagok, érvei meggyőzőek.

Elkerülhetjük a hasonló öszeomlásokat? Diamond szerint igen, de az ellenkezőjére is komoly az esély. Könyve vége felé sorra vszi azokat a nézeteket, amelyek szerint a világ megváltozott. Az egyik ilyen nézet szerint a technika megment bennünket, fejlődése megoldja a problémákat. Az UCLA tudósaq szerint sajnos ez nem egészen így van. Az ígéretesnek tűnő jövőbeli technológiák még gyerekcipőben járnak, széles körű elterjedésükhöz hosszú évek, évtizedek kellenek. És ami még fontosabb: az új technológiák megoldást jelenthetnek a jelen problémáira, de egyben megteremtik a jövő problémáit. Az autózás például a múlt század húszas éveiben kifejezetten környzetbarát megoldásnak tűnt: az utcák tistztábbak és csendesebbek lettek. Ma viszont pont az autózás jelenti az egyik legsúlyosabb veszélyt a környezetre nézve.

Gyorsan a szószedethez lapozok és megnézem, mond-e valamit Diamond az infokommunikációs technológiáról. Ne mond, legfeljebb annyit: a technológia fejlődésének köszönhetően mindig újabb és újabb dolgokat tudunk megcsinálni. Amit csinálunk, az jó és rossz egyaránt lehet, akár az összeomláshoz is lerövidítheti az utat. Ha Diamondnak igaza van, a jövőnek azok a problémái, amelyeket az infokommunikációs technológia fejlődése idéz elő, már itt vannak közöttünk. Mik lehetnek ezek? Talán a rendkívül komplex, globálisan integrált rendszerek sebezhetősége? Társadalmi formák, közösségi szerveződések szétbomlása? Egyes természeti erőforrások gyorsabb és hatékonyabb kizsákmányolása?

A könyv külön fejezetet szentel Kínának. Az ország gazdasági növekedése nagyon gyors, de ez azzal jár együtt, hogy a környezeti problémák terén egy sor kategóriában az élre került. Az életmód tekintetében Kína utol akarja érni a fejlett országokat.  De mi lesz akkor – teszi fel a kérdést Diamond – ha milliárdnyi ember ugyanannyit akar autózni, repülni, fogyasztani, mint ma a fejlett világ lakosai?

Most látom, hogy az Amazonnál ez a könyv vezeti a slágerlistát a történelem-kategóriában. Ezek szerint sokaknak tetszik. Okos, jól megírt könyv. Bár sokszáz oldal, élvezetes és tanulságos olvasmány.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.