Leadta, megvédte, megkapta

A helyszín a Berkeley Kaliforniában. Danah Boyd elkészítette doktori dolgozatát, leadta és megvédte. Pár napja a teljes értekezés letölthető a honlapjáról. (A blogját kell keresni, a január 18-i bejegyzést.). Éltem a lehetőséggel. Közel négyszáz oldal, bár ritkás sorközökkel.

A frissen doktorált szerző korábbi publikációira többször hivatkoztam ebben a blogban. Kutatási programjában Boyd azt vizsgálta, miként használja a tizenéves korosztály a világhálót, azon belül elsősorban a Web 2.0 eszközeit, a társasági hálókat önmaga kifejezésére, megjelenítésére, társaival és a tágabb közösséggel való kapcsolatteremtésre, szocializálódásra, a felnőttekkel való egyezkedésre és vitatkozásra. A motivumok a régiek, állapítja meg, az eszközök újak. A hálón szociológiai és etnográfiai szempontból ugyanaz történik, mint korábban a korzókon, a mozik előcsarnokában, a klubokban, a báltermekben.

A kép azért ennél kissé bonyolultabb. Ha lesz egy kis időm, nekiülök az értekezésnek és elolvasom. Egyben azt is tesztelem magamon, mennyire érdekes még ez a téma, lehet-e itt valami újat mondani. Azt mindenesetre látom, hogy a háló- vagy millennium-generáció ismét sajtótéma lett, a frissen munkába álló vagy munkát kereső korosztály ugyanis most éppen a gazdasági válsággal találkozik, ami sokak számára az illúzióktól való korai elbúcsúzást jelenti.   

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.