Közlemény

Az elmúlt napokban felhalmozódott levéltömeget rendezve bukkantam rá az IVSZ elnökségének sajtóközleményére. Határozottan állást foglalnak amellett, hogy az EU-ból érkező források legalább 15%-át az EU tagországai az infokommunikációs (IKT) szektor fejlesztésére fordítsák, és ez a szektor önálló programot kapjon a második nemzeti fejlesztési tervben.

Bár nem egészen világos, hogy a jelen szövegkörnyezetben mit is értünk IKT szektor és annak fejlesztése alatt, a közleményben megfogalmazott törekvéssel teljes mértékben egyetértek. Az esélyeket latolgatva viszont kételyeim vannak. Politikai téren cinikus ember lévén úgy vélem, hogy a prioritások a különböző csoportok lobbierejétől függnek. Vajon mekkora lobbiereje van most az IKT szektornak? Képes az érdekeit hatásosan és ütősen artikulálni? Képes egységesen fellépni? Tudomásul kell vennünk: választási év jön. Vajon hány választót lehet nyerni azzal, ha az IKT szektor önálló programpont lesz? És hányat azzal, ha valami másból lesz önálló programpont? Ki most a gazdája az IKT szektornak, és ki lesz egy megváltozott (?) kormányzati struktúrában? Egyáltalán, miért érdemes harcolnia egy szakmai szövetségnek? A szektorért vagy azért, hogy másutt minél több olyan program induljon, amelyek aztán keresletet támsztanak az IKT termékek és szolgáltatások iránt? 

Kíváncsian várom a fejleményeket.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.