Korfa

Még a tavaszi szemeszter elején megkeresett a Debreceni Egyetem két német hallgatója. Informatikát tanulnak itt, mondták, de közgazdasági tárgyakat is felvesznek, ajánljak nekik valamit, ami az informatikához is kapcsolódik, meg gazdasági vonatkozásai is vannak. Végül a kiszervezésnél, vagyis az outsourcingnál kötöttünk ki. Mivel két hallgatóval hagyományos kurzust csinálni aligha lehet, kutatási feladatként fogtuk fel a témát. Arra kértem őket, a félév összefoglalása céljából a szemeszter végére rakjanak össze egy diasort “Offshore Outsourcing – The German Perspective” címmel. Meg is tették, éppen két napja beszéltük meg az eredményeket. Közel száz diát készítettek a keresleti és a kínálati oldalról, az üzlet hajtóerőiről, a versenymezőnyről, az érintett országok és vállalatok stratégiáiról és taktikáiról.

Jól látszott: a hallgatókat meglepi, hogy ekkora és ennyire fejlett üzletről van szó. Ha hazamennek, mondták, újabb informatikai tárgyakat fognak hallgatni, de nem valószínű, hogy ez a téma is előkerül. Az egyetemi program a technológiára koncentrál. Elgondolkodtató kérdés: vajon ha valaki valamilyen technikai szakmára készül, mondjuk építész, biológus vagy éppen informatikus lesz belőle, mennyit kell tudnia jövendőbeli iparágának közgazdasági sajátosságairól, piaci dinamikájáról? És ha kell tudnia valamit, honnan, kitől fogja azt megtudni? Azt hinné az ember, egy technológiai iparág dinamikáját azok látják a legjobban, akik benne élnek. Én úgy tapasztatam,  hogy ez nem feltétlenül igaz, sőt.

A diasor, mint modtam, fölöttébb érdekes. Itt van például egymás mellett két demográfiai korfa: Németországé és Indiáé. A németet az alakja alapján nem is lehetne fának nevezni, hiszen egy orsóhoz hasonlít: a két végén keskeny, a közepén vastag. Jól látszik belőle: a mostani 35-44 éves korosztály a legnagyobb, utánuk máig tartó drámai csökkenés következik. Úgy tizenöt év múlva a “nagy” generáció megkezdi a tömeges nyugdíjba vonulást, és egyre kisebb korosztályoknak kell eltartani őket. Az indiai korfa viszont majdnem szabályos piramis (vagy alacsony karácsonyfa) alakot mutat. Ezen is látható némi lassulás a generációk növekedésében, de utánpótlásban szemlátomást nincs hiány. Itt van tehát előttünk az elkövetkező 15-25 év egyik legfontosabb trendje. Egy adalék ahhoz, hogyan és miért mozog a világ.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.