Kék és hajó

Mozi: Az eltakarítónő. Szeretem az angol humornak ezt a fajtáját. Ez a példány nem tökéletes, de nézhető, és sztárparádé is van benne.

A film előtt benéztem az Alexandra könyvesboltba. Kifelé jövet leemeltem egy példányt a könyvesház Könyvjelző című havi kiadványából. Azt hittem, csak reklámot találok benne, de kellemesen csalódtam, nagyon tartalmas, jól megcsinált lap. Találtam benne egy olyan részt is, amely a hazai könyvszakma helyzetével foglalkozik. Egy felmérés szerint tavaly a felnőtt lakosság 42%-a egyáltalán nem vett a kezébe könyvet. A forgalom mégis nőtt. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy van egy szűkölő vevőkör, amely viszont évről évre többet költ. Egyesek tehát egyre többet, mások egyre kevesebbet. Van tehát egy látványos törésvonal – nevezzük inkább szakadéknak? – az olvasók és a nem olvasók között.

Törévonallal találkoztam másutt is: az Intertnethajóhoz készült, az információs társadalom hazai helyzetével foglalkozó Kék notesz-ben. Az ITTK szellemi bázisára támaszkodó anyag megállapítja: 2005-ben a számítógép- és interethasználók köre alig bővült. Az internet szempontjából a hazai társadalom egyharmad-kétharmad arányban megosztott. Van egy kör, amely haszálja, együtt fejlődik vele, költ rá – és van egy másik, amelyik nem. Az utóbbi a nagyobbik. Itt is van tehát egy látványos törésvonal.

Kíváncsi lennék, a két törésvonal, a könyves és az internetes között milyen kapcsolat van: aki sokat olvas, az interetezik is, vagy pont fordítva, az interet csábítja el a könyvolvasókat? Ehhez olyan részletekbe menő, gondosan strukturált társadalmi kutatásokra lenne szükség, amilyeneket a Kék notesz szerzői is hiányolnak. A világ felosztása használókra és nem használókra túlságosan általános: a számok riasztók, de nem lehet velük sokra menni. A nem használó tábora valószínűleg összetett, nagyon különböző alcsoportokat tartalmaz. Ha valaki több felhasználót szeretne, egyre árnyaltabb képre van szüksége kiindulópontként. 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.