Kazal

Népszerű, gyakran idézett könyvében Andrew Grove leírja, a PC megjelenésével miként alakult át az addig vertikális felépítésű informatikai piac horizontálissá. Az előbbin nagy, a chipektől a szoftverekig minden maguk előállító és kínáló, egymással nem kompatibilis cégek versenyeznek, az utóbbin pedig specialisták: chipgyártók a chipgyártókkal, szoftveresek a szoftveresekkel, és így tovább.

A trend most bizonyos értelemben megfordulni látszik: egyre több, korábban specialista nagy cég terjeszti ki a vadászterületét az alatta és a fölötte elhelyezkedő rétegekbe. Egyre többször hallom és olvasom a „stack” szót (legutóbb két napja az IQSYS szakmai napján). Nagy, vertikális, összetett termékszerkezetű „kazlak” kezdenek kirajzolódni, amelyeket oldalról kisebb specialisták táplálnak innovációkkal.                 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.