Hová tartozik?

Vita egy iskolai értekezleten: melyik szakterülethez tartozik a tudásmenedzsment? A tudásmenedzsment a tudás megszerzéséről, előállításáról, rögzítéséről, megosztásáról, felhasználásáról, karbantartásáról, fejlesztéséről, átadásáról stb. szól – de melyik szakterülethez tartozik? Így kapásból legalább négyet tudnék felsorolni: humánpolitika (kompetenciák, érdekek, képzés, egyéni és szervezeti tanulás, hálózatok, szervezeti kultúra, kreativitás…), informatika (hálózatok, intranettek, We 2.0-ás alkalmazások, multimédia-eszközök, tudástárak, katalógusok, tudástérképek, mesterséges intelligencia, döntéstámogatás, adatbányászat…); számvitel (tudásvagyon, intellektuális tőke mérése, tőkeáramlás követése, megtérülési számítások…); jog (szellemi tulajdon, szerzői jog, szabadalmak…) Arányok? Az arányok a mindenkori feladatoktól, körülményektől, lehetőségektől függnek.   

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.