Élet

Az éppen futó outsourcing kurzusomra meghívtam Tóth Éva Mária humánpolitikai szakértőt. Karrieriskola című könyve nemrég jelent meg a HVG kiadónál. Éva a Humán Erőforrás Alapítványnál az elmúlt évben kiterjedt kutatási programot vezetett, ami a hazai ügyfélszolgálati piac áttekintését, az egyes régiók települések vonzerejének, versenyképességének felmérését szolgálta, kitekintéssel a környező országok magyarlakta területeire is. Erről is beszélt a hallgatóságnak, de nemcsak ezért hívtam meg.

Ha az outsourcing a téma, nem elegendő csak a kiszervezés közgazdasági hátterét, döntési motívumait, a kiszervezési akció folyamatát, a kiszervezett tevékenységek kezelésének technikáit és problémáit áttekinteni. A kiszervezett tevékenységeket átvevo szolgáltató központok munkahelyek, ahol emberek dolgoznak. Működtetőik embereket keresnek, embereket vesznek fel, embereket foglalkoztatnak. Sok kiszervezett tevékenység kifejezetten munkaintenzív, ami nem csoda, hiszen a bérek tekintetében mutatkoznak a legnagyobb különbségek, itt lehet a legnagyobb megtakarításokat elérni, ha megfelelő olcsó helyet sikerül találni.

Érdemes egy fiatal diplomásnak egy szolgáltató központban kezdenie? Érdemes-e ott maradnia? Milyen karriert lehet csinálni egy ilyen helyen? Miért olyan nagy a lemorzsolódás? Ki találja meg a helyét, a jelleméhez, re számítson, aki ide jelentkezik, hogyan történik a kiválasztás, miben kell a felvételhez jónak mutatkozni? Éva példái életszeruek, a hallgatók számára időnként szemlátomást meghökkentőek. Nagyon érdekes előadás volt.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.