Economics

Kérdés egy egyetemi hallgatótól: üzleti modell-e a long tail jelenség? Szerintem nem az. Üzleti modell alatt én lényegében a következő kérdésekre adott válaszok együttesét értem: (1) Kiket akarunk kiszolgálni? (2) Milyen értéket akarunk nekik adni? (3) Hogyan akarunk részesedni ebből az értékbol, vagyis hogyan csinálunk pénzt? (4) Hogyan védjük meg a pénzszerző pozíciónkat? A long tail jelenségnek köze van ezekhez a kérdésekhez, de önmagában nem ad rájuk teljes választ.

Mi a long tail lényege? A digitális technológia fejlődése lehetővé tesz dolgokat: termékeket, szolgáltatásokat lehet digitális jelekké alakítani és eljuttatni bárhová a világon, kommunikálni lehet a világ másik végében élo emberekkel, elektronikus értékesítési csatornát lehet nyitni, és így tovább. Ezzel párhuzamosan a digitalizálás megváltoztatja egyes piacok, iparágak, üzleti formák gazdasági szerkezetét, azt, amire az angolok azt mondják: the economics of the business or the industry. Kisebbek vagy nagyobbak lesznek egyes költségek, átalakul a fix és a változó költségek aránya, odébb tolódnak a fedezeti pontok, nyereségessé vagy veszteségessé válnak bizonyos fajta tevékenységek. A gazdasági szerkezet megmondja, mit lehet egy adott iparágban, szektorban, piacon nyereségesen csinálni, vagyis mivel érdemes foglalkozni és mivel nem.

A long tail jelenség lényegében azt jelenti, hogy a digitalizálás által előidézett gazdasági szerkezeti változások következtében korábban gyakorlatilag nem is létező, gazdaságosan nem kiszolgálható kis piacok, piacocskák életre kelnek, összeállnak, hangukat hallatják, elérhetővé, megfoghatóvá, kiszolgálhatóvá válnak. De ez önmagában még nem üzleti modell, csak lehetőség arra, hogy valaki valamilyen piacocskára, a farok egy jól megválasztott szelvényére üzleti modellt építsen, vagyis megválaszolja a fentebb felsorolt kérdéseket.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.