Czímer

Könyv: a Czímeresek Tamási Árontól. Nemrég fedeztem fel egy könyvesboltban. Most került a kezembe, ami tulajdonképpen nem meglepő, mert a hátsó oldalon lévő ismertető szerint az utóbbi harminc évben nem adták ki. Otthon aztán meg is találtam az előző kiadás egy példányát a könyvespolcon: Olcsó Könyvtár sorozat, ára nyolc forint (abban az időben egy húszas volt a napi ebédpénzem); megvettem akkor, feltettem a polcra és aztán megfeledkeztem róla. Talán jobb is, hogy így történt, mert érettebb fejjel ez a könyv minden bizonnyal sokkal érdekesebb.

Tamási az összeomlásról ír benne. Az egykori Erdély, a Monarchia Erdélye összeomlásáról. Véget ér az első világháború, majd rövidesen megkezdődik a román betörés. Minden szétbomlik, szétesik, megállíthatatlanul. Mikor indul el egy ilyen bomlás? Mikor a könyvet letettem, véletlenül éppen az új Márai-kötetet vettem a kezembe, a novella-sorozat harmadik részét, A régi szerető-t. Van benne egy írás, ami pont ezzel a kérdéssel foglalkozik. Márai azt mondja: a bomlás időpntja Ferenc József halálának a napja volt, amikor az öregember ott a Burgban kilehelte a lelkét. Ezt a napot ő tulajdonképpen észre sem vette, mással volt elfoglalva. Nyilván nem a császárról van szó, hanem valamiféle kontrollról, tartásról, korlátról – arról az érzésről, hogy ha rosszat teszünk, valaki ott a várban összevonja a szemöldökét és azt mondja: Ejnye, ezt nem szabad!

De térjünk vissza a Czímeresekre. Nem hibátlan könyv, amire a magamfajta laikus is rájön. Mindazonáltal nagyon tanulságos és élvezetes olvasmány. Élmény, igazi élmény. és van benne néhány félelmetesen jó, elevenen élő jelenet. Például az, amikor Uray Pista gondosan kimunkált érvekkel meggyőzi az ingadozó Zaturcsay ezredest, hogy azzal szolgálja legjobban a haza üdvét és a béke ügyét, ha a hadosztály pénztárát zsebre vágja, azaz privát tulajdonba veszi. A meggyőzés sikerül, Uray Pista pedig ezért az értelmiségi-ideológusi szolgálatért azonnal kap a lelkiismeretében megnyugtatott ezredestől ötvenezer koronát. A hadosztály pénztárából persze. Ezt a részt be kellene tenni a gimnáziumi tananyagba kötelező olvasmányként.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.