CIO 9

Tegnap délelőtt meghallgattam néhány előadást és egy kerekasztal-beszélgetést Siófokon, a 9. CIO Fórumon. A blokk témája a CIO szerepkör volt: mi az informatikai vezető feladata, mihez kell értenie, hogyan alakítsa a belső és külső kapcsolatrendszerét, milyen irányítási eszközöket használjon, stb.

Saját előadásomhoz a „CIO-k válaszúton” címet választottam, „Gondolatok a szakma jövőjéről” alcímmel. Azt igyekeztem bizonygatni, amiről többször szóltam már e naplóban is: ez a szakma, illetve ez a poszt polarizálódik: a skála egyik végén a „gondnok CIO-k” vannak, a másikon pedig a „stratégiai partner CIO-k”. Az előadásokat követő vita és néhány helyszíni beszélgetés arról győzött meg, hogy ez hipotézis használható, a gyakorló informatikai vezetők értelmezni tudják. Talán meg kellene írni ezt a témát egy hosszabb cikk formájában is.

A szünetben Kornai Gábor figyelmeztetett, hogy gondosan válasszam el egymástól a „computer science”-et, vagyis a számítástechnikát és az „informatics”-ot, vagyis az informatikát. Igaza van, máskor jobban vigyázok. Fel is ütöttem a Wikipédiát, hogy mit ír erről a két területről. Íme az egyik eredmény: „Computer science, or computing science, is the study of the theoretical foundations of information and computation and their implementation and application in computer systems.” Ezek szerint a “computer science” beletartozik az információ elméleti alapjainak tanulmányozása is. És íme a másik meghatározás: “Informatics includes the science of information, the practice of information processing, and the engineering of information systems.” Majd kicsit lejjebb ugyanitt: “Informatics is broader in scope than: … computer science.” Következtetés: ez a határvonal nem egészen tiszta, bár ha az ember belemegy a részletekbe – van belőlük bőven a Wikipédiában -, akkor azért érzékeli, mi a kettő között a különbség.

Most felvethetnénk azt a kérdést is, hogy aki mondjuk nálunk, valamelyik egytemen informatika szakra jár, az tulajdonképpen mit is tanul, vagy mit is kellene tanulnia, de nem vetem fel, mert a tegnapi újságok tele vannak a felsőoktatási reformelképzelésekkel, kit tudja hát, mit hoz a holnap, minek a jelennel annyit bíbelődni.         

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.