Bérek

Már bejegyeztem ide, hogy itt az iskolában az oktatási évadot egy vállalati, offshore outsourcing témájú, kétnapos kurzussal kezdtük. A hallgatókkal egyebek között arról beszélgettünk, milyen hatással lehet e modell terjedése a kiszervező országokban kapható bérekre. Mutattam nekik néhány statisztikát az amerikai informatikai szektorra vonatkozóan, amelyek egyes szakmák tekintetében azt jelzik, hogy korábban jelentős visszaesés volt, de az utóbbi időkben emelkedés tapasztalható, bár szakmánként eltérő mértékben.

Ha ma lenne ez a kurzus, a Census Bureau friss jelentésére is felhívnám a figyelmüket. Úgy általában elég egyhangú a kép, a jövedelmekben, a szegénységi szintben jelentős változások nincsenek, bár az azért látszik, hogy a tőke és a munka versenyében pillanatnyilag az előbbi áll nyerésre, a GDP-ből nagyobb szeletet kap. De hogy jön ide az offshore outsourcing? Michael Mandel, a Business Week közgazdasági szakírója kihalászott az adattömegből valami érdekeset, és rögtön be is dobta a mélyvízbe, azaz kitette a blogjára augusztus 29-i dátummal. A grafikon azt mutatja, hogy az első diplomás, vagyis BA végzettséggel rendelkező fiatalok átlagbére zuhanórepülésben van: 2005-ben 3,3% volt a visszaesés, 2002 óta pedig összesen 8%.

Mandel a statisztikához nem fűzött különösebb kommentárt, több olvasó viszont igen. Lényegében két kérdésről bontakozott ki vita: (1) a visszaesés mennyiben tulajdonítható a kilencvenes évek informatikai boomja miatt aránytalanul és indokolatlanul felfújt bázisnak (vagyis ami most van, az csak visszarendeződés, a „normális” állapot visszaállása); (2) mekkora nyomás van a fiatal diplomások bérén az offshore outsourcing, vagyis a munkahelyek olcsó országokba való vándorlása miatt. A kommentárokat olvasva láthatjuk, hogy a vélemények megoszlanak. A negatív hatás egyesek szerint erős, ráadásul tartós is lesz, mások szerint viszont hatás van, de Amerika túl van a nehezén, a kiszervezési hullám kapacitásproblémák miatt lelassul, hiszen egyes jelek szerint a vezérhajó India nem tud elegendő mennyiségű jól képzett diplomást produkálni, az ottani bérek gyorsan emelkednek.

Egyébként ez is egy zamatos téma, például „Az offsore outsourcing hatása a bérekre” címmel lehetne megírni, mindenféle érdekes összehasonlító statisztikákkal megtűzdelve.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.