Bennszülött

“Bizton állíthatjuk, hogy az Információs Társadalom sokak számára nagyon kellemes, míg másoknak teljesen elviselhetetlen lesz” – írja Dessewffy Tibor egy régebbi dolgozatában (Az információs társadalom lehetőségei Magyarországon). Ez a megállapítás azt is jelzi, hogy a nagy átalakulási folyamatokat fontos az egyén perspektívájából is szemügyre venni, nem csak a magasból, a tömegjelenségek, összevont mutatók helikopter-perspektívájából.

Az igazság az, hogy amikor egyénről és információs társadalomról van szó, én mindig elbizonytalanodom egy kicsit. Úgy általában persze én is el tudom mondani, mi is az az információs társadalom: rengeteg számítógép mindenütt, fejlett távközlési rendszerek, internet, adattárak, hozzáférés, tudásintenzív iparágak stb. De hogy éli át az átmenetet – ha van ilyen – az egyén? Úgy értem, az átmenetet a “nem információs” társadalomból az “információs” társadalomba?

Elbizonytalanodásomra mondanék egy példát. Olvastam egyszer egy antropológus beszámolóját, aki valahol a világ egy eldugott sarkában bevetette magát a dzsungelbe, és egy darabig együtt élt egy bennszülött törzzsel. A világ azt gondolja, írta, hogy ezek az emberek “tudatlanok”, a hozzájuk látogató európai ember pedig a “tudást” és az “informáltságot” képviseli. Pedig nem így áll a helyzet. A “tudatlan” benszülöttek elképesztően sokat tudnak. Hogy mást nem mondjunk, meg tudják különböztetni egymástól több száz állat lábnyomát, isten tudja mennyi madár hangját, tudják, hogy melyik növény levelét lehet megenni, pontosan ismerik a halak viselkedését. Vagyis ezek az emberek információban rendkívül gazdag környezetben élnek, nagyon gazdag információs kapcsolat  van köztük és a külvilág között. Ezek nélkül az információk nélkül egyszerűen éhen halnának; olyan helyzetkben ugyanis, amikor az európai látogatónak csak azt kell tudnia, hol van a puskája, nekik rengeteg információra van szükségük a vacsora megszerzéséhez. A társadalmuk tehát információkban való gazdagsgát, az információ fontosságát tekintve információs társadalom, legfeljebb a felületes szemlélő ezt nem veszi észre, mert számára ezek az információk (már) nem bírnak jelentéssel és értékkel.

Ha most feltételezzük, hogy egy ilyen benszülött kikerül a dzsungelből és valamelyik civilizált városban beáll számlaellenőrnek, vajon hogyan éli át ezt az egészet? Valószínűleg úgy (is), hogy egy információban gazdag világból egy információszegény világba került, hiszen a munkája nem túl bonyolult, ha pedig megkapta érte a fizetését, a vacsora érdekében csak annyit kell tudnia, hol van a legközelebbi csemegebolt. A többi, a tévé, a rádió, az újságok stb. csak zaj, szórakozás.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.