Audit

Tegnap elindítottuk az iskola nyári akciótanulási kurzusát. Szerencsére projektbőség van, akár kétszer ennyinek is neki lehetne fogni, de mivel sok projektet nehéz felügyelni és értékelni, igyekszem a hallgatók létszámát korlátok között tartani.

Érdekes fejlemény: egyszerre két tudásmenedzsment témájú akciónk is van, az egyik egy nemzetközi banknál, a másik egy vezető informatikai cégnél. A hallgatók érdeklődtek, hol találnak megfelelő irodalmat. Próbaképpen beírtuk a Google-ba, hogy „knowledge management”: 62 millió találat. Megnyugodtak, hogy ebből a szempontból nem lesz nehéz dolguk.

Apropó tudásmenedzsment. Nemrég olvastam és véleményeztem Óvári Nóra, veszprémi Ph.D hallgató ilyen tárgyú, munkahelyi vitára készült értekezését. Ezekben a percekben pedig épen Hasznics Milánra várok, ma hozza el a kész, bekötött disszertációját. Milán a Műegyetem Ph.D hallgatója. Úgy három éve találkoztam vele először egy kurzus szünetében, konzulenst keresett a témájához. A tudásmenedzsment informatikai támogatása érdekelte. Megállapítottuk, hogy abból kiindulni, hogy az informatikai piacon miket neveznek „tudásmenedzsmentet támogató alkalmazásoknak” fölöttébb félrevezető. A világ tele van olyan szoftverekkel, amelyeket kiválóan lehet tudásmenedzsment célokra használni, de nem sorolják őket ebbe a kategóriába. Hogy példát mondjak: én is éppen egy ilyet használok éppen, amikor a billentyűket verem, Wordnek hívják, és személyes tudásom kodifikálásának minden bizonnyal a legfontosabb eszköze.

Innen adódott a téma: kellene csinálni egy olyan auditálási modellt, aminek a segítségével át lehet tekinteni, hogy egy vállalatnál vagy más szervezetnél milyen tudásmenedzsment tevékenységek vannak, illetve szükségesek, értékelni lehet a meglévő informatikai alkalmazásokat a tudásmenedzsment képességeik alapján, rá lehet mutatni arra, hogy hol vannak fehér foltok, vagyis megfelelően nem támogatott tevékenységek, és javaslatot lehet tenni az ilyen lyukak betömésére úgy, hogy a vállalat csak akkor költsön sok pénzt valami újdonság megvásárlására, ha erre feltétlenül szükség van. Ez egy szép modellezési feladat, mindenféle dimenziókat, értékelési mintákat kell kidolgozni és összerakni, de megvan a praktikus haszna is, a végére pedig esettanulmányok kellenek azt illusztrálandó, működik-e ez a fajta audit a gyakorlatban.

Rövidesen meglátom a végeredményt.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.