Alkotás

Ma volt a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Egyesület konferenciája a szerzői jogról. Őszintén megvallva aggódtam egy kicsit, féltem, hogy ez valami száraz produkció lesz, paragrafusismertetés meg ilyesmi. Szerencsére nem az volt. Már az első félidőben kiderült, mennyire szélsőséges álláspontok vannak itt. A szerzői jog kényes és bonyolult kérdés. Egyesek a szabályok szigorításában keresik a megoldást és több éves börtönbüntetéseket emlegetnek, míg mások azt mondják, hogy aki a „tudás társadalmát” akarja felépíteni, az ne gördítsen akadályokat a tudás, a szellemi termékek szabad áramlása elé.

Ha valamiféle társadalmi hasznot akarunk optimalizálni, akkor a szellemi alkotómunka eredményeit outputként és inputként egyaránt figyelembe kell vennünk, vagyis egyfelől meg kell vizsgálni, milyen haszon származik a szellemi termékek jogvédelméből, másfelől pedig azt, mekkora kárt okoz a hozzáférés megnehezítése és megdrágítása, hiszen aki alkot, szellemi terméket teremt, az rendszerint mások hasonló termékeit használja fel inputként.

Annak is örültem, hogy miközben a konferencia címe jogi megközelítésre utalt, gazdasági és technológiai kérdések is szóba kerültek. Nemrég olvastam a Yochai Benkler eszmefuttatásait: ő is lényegében erről a sajátos szerelmi háromszögről beszél. A technológia fejlődése bizonyos lehetőségeket teremt; ezek a lehetőségek a gazdaságban üzleti modellekké alakulnak át, bevételekké, fix és változó költségekké, fedezeti pontokká és így tovább. Egyes tevékenységek, gazdaságossá, mások gazdaságtalanná válnak, vagyis az utóbbiakkal kapcsolatos beruházások nem térülnek meg, vagy erre csak nagyon hosszú idő alatt van remény. A szerzői jog tulajdonképpen azt igyekszik biztosítani, hogy érdemes legyen befektetni olyan szellemi termékek előállításába, amelyek sokszorosítási és terítési költsége a modern internetes világban nullához közelít, és a teljesen szabad piac ide nyomná le az árukat is.

Egyesek szerint ez egyébként nem baj, a szerzői jogokat nemhogy erősíteni, de határozottan gyengíteni vagy megszüntetni kellene: az alkotás eredménye legyen közkincs, legyen szabadon és ingyen hozzáférhető inputja a további alkotásnak, az alkotási lánc következő szemében munkálkodónak. Az alkotók meg keressenek másképp pénzt. Szóval van itt miről beszélni és vitatkozni, valószínű, hogy a Szövetségben is visszatérünk még erre a témára. Most viszont hozzá kell látni a IV. Elektronikus Kereskedelmi Konferencia szervezéséhez.     

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.